Strategie AV21

více ZDE

2023

Výzkumný program Strategie AV 21, Anatomie evropské společnosti, historie, tradice, kultura, identita

Více o programu ZDE
 

Název aktivity: Středověké osídlení ‒ jádro evropských velkoměst. Na příkladu interaktivního kartografického obrazu Prahy

Vedoucí týmu: prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav)

Členové a členky týmu z Historického ústavu: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.; Mgr. Jitka Močičková, Ph.D.;  PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc.; prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

Členové a členky týmu z jiných pracovišť: PhDr. Jan Frolík CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha) – konzultant k vybrané problematice středověké archeologie měst
 

Název aktivity: Židovské komunity ve střední Evropě v době tolerance a emancipace (1781–1939)

Vedoucí týmu: Mgr. Daniel Baránek, Ph.D. (Historický ústav)

Členové a členky týmu z jiných pracovišť: Mgr. Ivana Cahová, Ph.D. (Univerzita Palackého, Olomouc, Centrum judaistických studií Kurta a Urschuly Schubertových); Ass. Prof. Dr. Martha Keil (Institut für jüdische Geschichte Österreichs, St. Pölten, Rakousko)
 

Název aktivity: Rodová pohřebiště v Čechách v pozdním středověku a raném novověku. Regionalismus, interregionalismus a internacionalismus

Trvání aktivity: 2022–2023, plánováno do 2024

Členové a členky týmu z Historického ústavu: PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc.

Členové a členky týmu z jiných pracovišť: PhDr. Jan Chlíbec, Ph.D. (Ústav dějin umění AV ČR), doc. PhDr. Jiří Roháček, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR)
 

Název aktivity: Centralistické ambice a periferní realita: Srovnání a analýza vztahů národních, regionálních a lokálních identit v Jugoslávii

Vedoucí týmu: Mgr. Milan Sovilj, Ph.D. (Historický ústav)

Členové a členky týmu z jiných pracovišť: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. (Ústav světových dějin FF UK, Praha); Edvin Pezo, Ph.D. (Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg); Stipica Grgić, Ph.D. (Hrvatski institut za povijest, Zagreb)
 

Název aktivity: Evropská krajina jako interakce mezi přírodou a společností – Kritické aspekty vývoje osídlení

Trvání aktivity: 2022–2023, plánováno do 2024

Vedoucí týmu: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (Historický ústav)

Členové a členky týmu z Historického ústavu: PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc.
 

Název aktivity: Diplomaté u pražského dvora císaře Rudolfa II. (1576-1612). Diplomatický/é prostor/y a topografie středoevropské metropole v raném novověku

Vedoucí týmu: doc. PhDr. Tomáš Černušák, Ph.D. (Historický ústav)

Členové a členky týmu z Historického ústavu: PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.

Členové a členky týmu z jiných pracovišť: PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D. (Ústav dějin umění AV ČR)
 

Název aktivity: Udržitelná společnost v historickém výzkumu

Vedoucí týmu: doc. PhDr. Dana Dvořáčková-Malá, Ph.D. (Historický ústav)

Trvání aktivity: 2022–2023, plánováno do 2024

Členové a členky týmu z Historického ústavu: PhDr. Milena Bravermanová; Mgr. František Záruba, Ph.D.

Členové a členky týmu z jiných pracovišť: PhDr. Helena Březinová, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Praha)
 

Název aktivity: In the footsteps of Decision Making. Group Interests and Sociability in Pre-Modern Politics

Vedoucí týmu: Mgr. Ondřej Lee Stolička, Ph.D. (Historický ústav)

Členové a členky týmu z jiných pracovišť: Dr. Carlos Antolín Rejón (Universidad Autónoma de Madrid), Dr. Natalia González Heras (Universidad Complutense Madrid)
 

Název aktivity: 7. ročník mezinárodní interdisciplinární konference "Balkan Express 2023. Between Orientalism and Occidentalism"

Vedoucí týmu: František Šístek, M.A., Ph.D. (Historický ústav)

Členové a členky týmu z jiných pracovišť: Zora Hesová, M.A., Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR), Mgr. Markéta Slavková, Ph.D. (Prague Security Studies Institute) 
 

Výzkumný program Strategie AV 21, Město jako laboratoř změny. Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život

Více o programu ZDE
 

Název aktivity: Rybníky jako potenciální nebezpečí

Vedoucí týmu: PhDr. Kateřina Bobková-Valentová Ph.D. (Historický ústav)

Trvání aktivity: 2020–dosud

Členové a členky týmu z Historického ústavu: Ing. Mgr. Michal Vokurka; Ing. Ondřej Hnilica, Ph.D.

Členové a členky týmu z jiných pracovišť: RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR), PhDr. Václav Kolomazníček (Archeologický ústav AV ČR, Brno)

Webové stránky projektu: https://pohromyakatastrofy.cz/
 

Název aktivity: Katastrofy a jak o nich bádat. Webová prezentace – anglická verze webu

Vedoucí týmu: PhDr. Kateřina Bobková-Valentová Ph.D. (Historický ústav)

Členové a členky týmu z Historického ústavu: Ing. Mgr. Michal VokurkaPhDr. Jaroslava Škudrnová

Členové a členky týmu z jiných pracovišť: Mgr. Michaela Ramešová, Ph.D. (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR); Ing. Petr Michálek, Ph.D. (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR)

Webové stránky projektu: https://pohromyakatastrofy.cz/