Kongresy polonistických studií

polských bohemistických a českých polonistických studií 2023

Věda – Kultura – Spolupráce

Praha, 15. – 18. října 2023

Program

K ubytování v Praze VIZ / Noclegi w Pradze​​​​​​​

Kongres navazuje na Kongres polských bohemistických studií (2016) a Kongres českých polonistických studií (2019). Cílem je interdisciplinárně představit stav a perspektivy výzkumu a posílit vědeckou a pedagogickou spolupráci.
 

Czechoznawstwa Polskiego i Polonoznawstwa Czeskiego 2023

Nauka – Kultura – Współpraca

Opole, 24 – 27 września 2023

Kongres nawiązuje do Kongresu Czechoznawstwa Polskiego (2016) i Kongresu Polonoznawstwa Czeskiego (2019). Celem jest interdyscyplinarna prezentacja stanu i perspektyw badań oraz wzmocnienie współpracy naukowej i edukacyjnej.  
 

Kongres se skládá ze dvou zasedání: v Opolí ve dnech 24.–27. září a v Praze ve dnech 15.–18. října. Podrobná pravidla účasti na kongresu, včetně informací o konferenčním poplatku a rezervaci ubytování, jsou uvedena v Pravidlech účasti. Registrace účastníků je oddělena pro opolskou a pražskou část. Tento formulář je určen pro registrace na pražskou část. Lhůta pro registraci vyprší 15. září 2023. Žádáme referenty, aby do formuláře vložili témata projevů dohodnutá s vědeckými administrátory sekcí. 

Kongres składa się z dwóch sesji: opolskiej  24–27 września i praskiej 15–18 października. Szczegółowe zasady udziału w Kongresie, w tym informacje nt. opłaty konferencyjnej i rezerwacji noclegów podane są w Zasadach uczestnictwa. Rejestracja uczestników jest osobna dla sesji opolskiej i dla sesji praskiej. Poniższy formularz służy rejestracji dla sekcji praskiej. Termin rejestracji i wniesienia opłaty kongresowej upływa z dniem 15 września 2023. Prosimy bardzo referentów, aby wystąpienia uzgodnione z gestorami naukowymi wpisali do formularza.

Registrační formulář / Formularz rejestracyjny

Vyplněný registrační formulář zašlete na adresu / Wypełniony formularz rejestracyjny prześlać w na adres: kongresplcz2023@hiu.cas.cz.

Pravidla účasti / Zasady uczestnictwa

Z kapacitních důvodů žádáme zájemce o účast na Mediálním sympoziu o samostatnou bezplatnou registraci na adrese: https://mediadejiny.slu.cz / Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum medialnym o niezależną, bezpłatną rejestrację pod adresem: https://mediadejiny.slu.cz/ 

Informační doložka v souvislosti s účastí na vědecké konferenci / Klauzula informacyjna w związku z udziałem w konferencji naukowej