Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy

Aktivity komise

Náplní a úkolem komise je přispívat k rozvoji a postupu editorských aktivit v oblasti středověkých pramenů diplomatické povahy. Pro členy komise je fórem pro výměnu zkušeností a odborné konzultace.
Komise sdružuje editory, kteří připravují edice významných pramenů, ale především editory zpracovávající základní pramenné edice k českým dějinám jako jsou Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.–1419 aug. 16.) či Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia.
Členy komise jsou badatelé z různých vědeckých pracovišť z celé České republiky: z Historického ústavu AV ČR, v. v. i., Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Centra medievistických studií v Praze a Státního okresního archivu v Kutné Hoře.

Předsedkyně komise

prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.