Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Upozornění na omezení poskytování MVS
Z důvodu plánované revize knihovního fondu bude poskytování služby MVS od 1. listopadu 2022 až do odvolání pozastaveno. Za způsobené problémy se omlouváme a děkujeme za pochopení.

MVS lze objednat prostřednictvím platných výpůjčních složenek nebo prostřednictvím webového formuláře.

Odešle-li žádající knihovna neúplný formulář, má dodávající knihovna HÚ AV ČR, v. v. i. právo tuto službu neposkytnout.

Po odeslání on-line MVS obdrží žádající knihovna e-mail potvrzující objednávku. V případě, že toto potvrzení žádající knihovna e-mailem neobdrží do deseti dnů od odeslání požadavku, je nutné kontaktovat e-mailem, případně telefonicky zodpovědné osoby (výpůjční služby zajišťuje: Jan Rexa). 

Meziknihovní výpůjční služby jsou bezplatné, délka výpůjčky je jeden měsíc s možností dvojího prodloužení. Prodloužení výpůjční lhůty je možno provést telefonicky nebo písemně (poštou, e-mailem).

Upozornění
Při využití služby MVS účtujeme poštovné dle sazby České pošty, tj. doporučená zásilka + váha knihy. Za kopie článků účtujeme 1 stranu za 2 Kč + poštovné. Vyúčtování nezasíláme obratem, ale hromadně, nejčastěji ve dvou termínech za rok.

Projeví-li knihovna zájem o poskytování této služby prostřednictvím internetu, je povinna vyplnit dohodu pro kolektivního uživatele mezi dodávající a žádající knihovnou.

Žádající knihovna podpisem souhlasí s pravidly a nařízeními dodávající knihovny. Žádající knihovna je dále povinna vyplnit zvýrazněná pole ve formuláři pro MVS.

Dotazy týkající se MVS prosím směřujte na knihovna@hiu.cas.cz, případně na telefonní číslo 225 443 255.