Knihovna

Nejen pracovníci Historického ústavu, ale i široká veřejnost může využívat rozsáhlý knižní fond zaměřený na dějiny, zvláště Českých zemích. Převážnou část spravuje knihovna v Praze, menší pak knihovna v Brně. Obě knihovny umožňují prezenční studium ve studovně a poskytují základní knihovnické a informační služby.