Bibliografie dějin Českých zemí

Kontinuální program vytváření, zpracování a vyhodnocování komplexní bibliografické databáze bohemikální literatury. Je pokračováním projektu oborové (historické) bibliografie nepřetržitě trvajícího v Českých zemích již od roku 1905. Moderními metodami navazuje na tyto činnosti a patří k základním informačním zdrojům pro historické vědy a příbuzné obory. Cílem projektu je další vývoj online přístupné databáze české historické bibliografie jako bibliografie průběžné i retrospektivní.

Databáze je volně dostupná z:
https://biblio.hiu.cas.cz/#!/

Kontakt

PhDr. Václava Horčáková
horcakova@hiu.cas.cz

Facebook:
https://www.facebook.com/bdczhiu

Twitter:
​​​​​​​https://twitter.com/bdczhiu

Wikipedie:
​​​​​​​https://cs.wikipedia.org/wiki/Bibliografie_d%C4%9Bjin_%C4%8Cesk%C3%BDch_zem%C3%AD​​​​​​​​​​​​​​