Akademická encyklopedie českých dějin

Akademická encyklopedie českých dějin (AEČD) představuje rozsáhlou sumarizační publikaci, která má ve zhruba 15 svazcích shrnout klíčový pojmový aparát a faktografii z dějin Českých zemí od jejich počátků až po současnost. Hesla zahrnují pojmy z oblasti kultury, politiky, vědy, zahraničních vztahů, státní a církevní správy, etnického a územního vývoje Českých zemí atd. Nezahrnuje pouze biografická hesla, která jsou předmětem Biografického lexikonu českých zemí, a historicko-topografická hesla, jimž jsou věnovány jiné lexikony. Snahou projektu je představit základní pojmy českých dějin pohledem moderní historiografie, uvést k nim základní odbornou literaturu, příp. edice, a popsat zkoumanou problematiku v jejích historických proměnách.

Kontakt

Mgr. Věra Hanelová
e-mail: hanelova@hiu.cas.cz

Databáze je volně dostupná z:
https://aecd.kpsys.cz/#!/