Povinně zveřejňované informace

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Institute of History of the Czech Academy of Sciences


2. Důvod a způsob založení

Historický ústav AV ČR, v. v. i. byl zřízen usnesením 2. zasedání Československé akademie věd ze dne 24. ledna 1990 s účinností od 1. února 1990 pod názvem Historický ústav ČSAV. Ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb. se stalo pracovištěm Akademie věd České republiky s účinností ke dni 31. prosince 1992.

Účelem zřízení Historického ústavu AV ČR je uskutečňovat vědecký výzkum v oblasti historie, přispívat k využití jeho výsledků a zajišťovat infrastrukturu výzkumu.


3. Organizační struktura

Interaktivní rozklikávací schéma s možností všechny složky schématu otevřít poklepem na danou složku


4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9

Adresa internetové stránky

http://www.hiu.cas.cz

Adresa podatelny

Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
pondělí – čtvrtek: 8–11:30, 12:30–15 hod.
Pravidla pro příjem podání

Adresa e-podatelny

sekretariat@hiu.cas.cz

Datová schránka

ID datové schránky: fr7nphp


5. Případné platby lze poukázat

banka: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 19-2795200207/0100
IBAN: CZ44 0100 0000 1927 9520 0207
SWIFT: KOMBCZPPXXX


6. IČ

67985963


7. Plátce daně z přidané hodnoty – DIČ

CZ67985963


8. Dokumenty

Zřizovací listina
Výroční zprávy
Návrh rozpočtu a plán výnosů a nákladů


9. Žádosti o informace

Žádosti o informace týkající se činnosti Historického ústavu AV ČR, v. v. i. lze podat písemně.


10. Příjem podání a podnětů

Žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace o zpracování osobních údajů


11. Předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů
Zákon č. 420/2005 Sb. o Akademii věd České republiky
Zákon č. 341 a 342/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích
Stanovy Akademie věd České republiky
Etický kodex výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky
Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd České republiky
Etický kodex Historického ústavu AV ČR


12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací


13. Licenční smlouvy – v současné době těmito smlouvami Historický ústav nedisponuje

Vzor licenční smlouvy – žádná data ke zveřejnění


14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

V roce 2022 byla podána 1 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2021 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2020 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.:

V roce 2022 byla podána 1 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost     Odpověď

V roce 2021 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2020 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.