Povinně zveřejňované informace

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Institute of History of the Czech Academy of Sciences


2. Důvod a způsob založení

Historický ústav AV ČR, v. v. i. byl zřízen usnesením 2. zasedání Československé akademie věd ze dne 24. ledna 1990 s účinností od 1. února 1990 pod názvem Historický ústav ČSAV. Ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb. se stalo pracovištěm Akademie věd České republiky s účinností ke dni 31. prosince 1992.

Účelem zřízení Historického ústavu AV ČR je uskutečňovat vědecký výzkum v oblasti historie, přispívat k využití jeho výsledků a zajišťovat infrastrukturu výzkumu.


3. Organizační struktura

Interaktivní rozklikávací schéma s možností všechny složky schématu otevřít poklepem na danou složku


4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9

Adresa internetové stránky

http://www.hiu.cas.cz

Adresa podatelny

Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
pondělí – čtvrtek: 8–11:30, 12:30–15 hod.
Pravidla pro příjem podání

Adresa e-podatelny

sekretariat@hiu.cas.cz

Datová schránka

ID datové schránky: fr7nphp


5. Případné platby lze poukázat

banka: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 19-2795200207/0100
IBAN: CZ44 0100 0000 1927 9520 0207
SWIFT: KOMBCZPPXXX


6. IČ

67985963


7. Plátce daně z přidané hodnoty – DIČ

CZ67985963


8. Dokumenty

Zřizovací listina
Výroční zprávy
Návrh rozpočtu a plán výnosů a nákladů


9. Žádosti o informace

Žádosti o informace týkající se činnosti Historického ústavu AV ČR, v. v. i. lze podat písemně.


10. Příjem podání a podnětů

Žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace o zpracování osobních údajů


11. Předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů
Zákon č. 420/2005 Sb. o Akademii věd České republiky
Zákon č. 341 a 342/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích
Stanovy Akademie věd České republiky
Etický kodex výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky
Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd České republiky


12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací


13. Licenční smlouvy – v současné době těmito smlouvami Historický ústav nedisponuje

Vzor licenční smlouvy – žádná data ke zveřejnění


14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

V roce 2022 byla podána 1 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2021 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2020 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.:

V roce 2022 byla podána 1 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost     Odpověď

V roce 2021 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2020 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.