Projekty

Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2024–2026
| ID projektu: GA24-10417S
Konstrukce šlechtické identity v díle Bohuslava Balbína
Bohuslav Balbín patřil k nejvýznamnějším českým učencům 17. století. Rozsah a význam jeho díla je srovnatelný...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: AV ČR
| Trvání projektu: 2024–2025
Česko-německo-židovské soužití v Třešti 1939–1945. Nacistická diktatura ve vzpomínkovém prostoru maloměsta
V letech 1939–1946 bylo město Třešť podobně jako celé území protektorátu Čechy a Morava zasaženo nacionálně-socialistickou...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: MK ČR
| Trvání projektu: 2023–2027
| ID projektu: DH23P03OVV075
Historická lázeňská sídla jako kulturní, urbanistický a krajinotvorný fenomén
Cílem projektu je uskutečnit kulturněhistoricky koncipovaný výzkum lázeňství v 18.–1. pol. 20. století. Nástup...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: MK ČR
| Trvání projektu: 2023–2027
| ID projektu: DH23P03OVV030
Hranice jako kulturněhistorický fenomén. Specifikace, analýza, komparace a interpretace
Hranice jsou pojmem, který vyjadřuje činnost společnosti od jejích počátků, spjatou s různými formami hraničení...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: MK ČR
| Trvání projektu: 2023–2027
| ID projektu: DH23P03OVV007
Komplexní přístupy k identifikaci, ochraně a údržbě historických systémů retence a distribuce vody v horských oblastech České republiky s ohledem na památkovou péči
Hlavním cílem tohoto interdisciplinárního projektu je návrh metodických postupů pro efektivní ochranu a údržbu...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: MK ČR
| Trvání projektu: 2023–2027
| ID projektu: DH23P03OVV040
Mapa českých hradů. Hrady jako kulturní fenomén, předmět výzkumu a památky minulosti
Cílem projektu je vytvoření ucelené palety prostředků, které výrazně posunou a zefektivní výzkumné aktivity v...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: MŠMT ČR
| Trvání projektu: 2023–2026
| ID projektu: LM2023062
Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy
Tato výzkumná infrastruktura si klade za cíl zpřístupnit digitalizované zdroje z předních národních kulturních,...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2023–2025
| ID projektu: GA23-07227S
Politika a podoby kolektivní identity Němců v Čechách (1848–1914)
Projekt bude analyzovat a klasifikovat projevy kolektivního vědomí německého obyvatelstva v Čechách v letech 1848–1914....
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2023–2025
| ID projektu: GA23-05641S
Trestat nebo napravovat? Gender, práce a disciplinace v donucovací pracovně v českých zemích (1918-1950)
Projekt se zaměřuje na instituci donucovací pracovny, která měla sloužit k dodatečnému trestání odsouzenců za...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2022–2024
| ID projektu: GA22-11931S
Zadlužení panovníka a státní bankrot roku 1615 v Království českém (Hospodářské souvislosti zahájení "české války" roku 1618)
Hlavní navrhovatel formuloval hypotézu, která významným způsobem mění interpretaci příčin vzniku vojenského konfliktu...
Více