Dozorčí rada

Předseda

PhDr. Pavel Baran, CSc., Akademie věd ČR

Místopředseda

Mgr. Milan Řepa, Ph.D., Historický ústav AV ČR

Tajemník

PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc., Historický ústav AV ČR
 

Členové

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR