Výzkumné centrum historické geografie

Aktivity centra

Výzkumné centrum historické geografie bylo založeno v roce 2012 v rámci grantového projektu excelence v základním výzkumu GAČR (P410/12/G113, https://www.historickageografie.cz/). Svou činnost rozvíjí na půdě Historického ústavu AV ČR ve spolupráci s katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze a s dalšími výzkumnými a vzdělávacími institucemi, především ČVUT. Posiluje mezinárodní srovnatelnost oboru. Synergický efekt spolupráce humanitních a přírodovědně zaměřených odborníků se projevuje ve všech oblastech výzkumu. Členové centra řeší grantové projekty a projekty Strategie AV21, věnované historickogeografické problematice.

Vedoucí centra

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Zástupce vedoucí

PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc.

Tajemník

Ing. Mgr. Michal Vokurka

Kontaktní adresa

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9

Pracovní tým

Mgr. Daniel Baránek, Ph.D.
PhDr. Markéta Marková, Ph.D.
Mgr. Jitka Močičková, Ph.D.
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc.
Ing. Mgr. Michal Vokurka
Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

Zaměření a cíle výzkumu

Související granty

Výběrová bibliografie 2015–2020 (monografie)

Kompletní bibliografie

Databáze ASEP: https://asep.lib.cas.cz/i2/i2.entry.cls?ictx=cav&logout=1&language=2
Bibliografie dějin českých zemí: https://biblio.hiu.cas.cz

Ocenění

Mapová sbírka a další digitální mapové sbírky