PhDr. Markéta Marková, Ph.D.

postdoktorandka Oddělení biobibliografických studií a knihovna

Praha

Odborné zaměření

otázky souběžné (registrující) i retrospektivní historické bibliografie

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1999–2005: magisterské studium (Mgr.), obor: Archivnictví a pomocné vědy historické – historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Hranice Čech v přemyslovském období / The Frontier of Bohemia in the Přemyslide Time (10th – beginning of 14th Century)

2005–2006: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2006–2017: doktorské studium (Ph.D.), obor: Pomocné vědy historické, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Hranice a hraničení ve středověké střední Evropě / Borders and their delineating in medieval Central Europe

Zahraniční stáže a stipendia

2004–2005: Universität Wien

Tuzemské granty a významné projekty

2012–2016: Bibliografie dějin Českých zemí / Bibliography of the History of the Czech Lands, poskytovatel: MŠMT ČR, program: Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI, identifikační kód: LM2011018, členka týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2019–2022: Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy / Digital Research Infrastructure for Language Technologies, Arts and Humanities, poskytovatel: MŠMT ČR, program: Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI, identifikační kód: LM2018101, členka týmu, hlavní příjemce: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, partnerské instituce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Knihovna AV ČR, v. v. i.; Moravská zemská knihovna v Brně; Národní filmový archiv; Národní galerie v Praze; Národní knihovna České republiky; Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.; Filozofická fakulta Masarykovy univerzity; Fakulta informatiky Masarykovy univerzity; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

Členství v redakčních radách

redaktorka edice Bibliografie dějin Českých zemí