Mezinárodní projekty

Název projektu: The geopolitical character of the post-Tridentine apostolic nunciatures (1562–1605) – a prosopographical and comparative study

Doba řešení: 2021–2024
Cíl: Srovnávací prosopografie papežských nunciů činných v letech 1562–1605
Poskytovatel: Narodowe Centrum Nauki
Nositel grantu: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Řešitel: dr. Dorota Magdalena Gregorowicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Spolupracující organizace: Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Universita degli Studi di Trento
Členové týmu: prof. Paolo Carta, Università degli Studi di Trento; doc. Tomáš Černušák, Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Anotace: Projekt se skládá ze dvou hlavních částí: prosopografické studie papežských nunciů následované geopolitickou analýzou činnosti papežských diplomatických misí v letech 1562–1605 v komparativní perspektivě. Obě části spolu souvisí, hlavním cílem projektu je prozkoumat, zda (a pokud ano, tak jak) ovlivňovala personální politika diplomatické, politické a náboženské aktivity Papežského stolce v sledovaném období.

 

Název projektu: Mezinárodní ediční projekt Acta Unitatis Fratrum – Akta jednoty bratrské

Ediční řada Acta Unitatis Fratrum. Prameny k dějinám jednoty bratrské v 15. a 16. století je vydávána Historickým ústavem Akademie věd České republiky, v. v. i., a Direkcí evropské kontinentální provincie Jednoty bratrské – Unitas Fratrum.

Leták CZ     Flyer DE

V roce 2014 byla navázána mezinárodní spolupráce na projektu Acta Unitatis Fratrum – Akta jednoty bratrské, na němž se vedle HÚ podílejí Univerzita ve Stuttgartu, Technická univerzita v Drážďanech a Vysoká škola teologická v Elstalu. Jde o interdisciplinárně pojatý projekt, jehož cílem je zpřístupnění pramenného korpusu evropského významu odborné veřejnosti z historických, teologických, filologických a kulturně-historických disciplín. V roce 2018 byl vydán první svazek regestové edice v německém nakladatelství Harrasowitz, v roce 2021 byl dokončen první svazek české mutace. Roku 2022 byla publikována kolektivní monografie Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500–1800). Traditionen – Akteure – Praktiken (eds. Joachim Bahlcke – Jiří Just – Martin Rothkegel). V roce 2023 bude vydán druhý svazek německé jazykové verze, další budou následovat během několika příštích let.