Centrum právněhistorických studií

Aktivity centra

Centrum právněhistorických studií jako společné pracoviště Historického ústavu AV ČR a Právnické fakulty UK, jež zahájilo činnost 1. ledna 2007, se soustředí na výzkum ústavně právních dějin včetně vydávání relevantních pramenů. Stěžejním dílem připraveným tímto pracovištěm byly Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně 1940–1945, kde bylo v letech 2008–2016 vydáno celkem 5 dílů v 7 svazcích o rozsahu 5000 stran. Formou kritické vědecké edice se zpřístupnily významné prameny – 185 stenografických zápisů z jednání československé exilové vlády v Londýně včetně doprovodných dokumentů, které přinášejí poznatky pro aktuální témata důležitá pro výzkum mezinárodních vztahů, československých politických, hospodářských, sociálních i kulturních dějin. Pokračuje také příprava ediční řady Dokumenty československé zahraniční politiky 1938–1945. Centrum se věnuje také vydávání memoárů významných politiků, právníků i diplomatů (příprava několikasvazkových pamětí Juraje Slávika) či také dílčích edicí. Vedle ediční činnosti se pozornost soustředí na vydávání syntéz ke klíčovým právněhistorickým problémům československých a evropských dějin. Pozornost byla věnována také akcím souvisejícím se 100. výročím vzniku československého státu, zejména příprava konference ke vzniku československé ústavy 1920 v únoru 2020 v Senátu PČR.

Centrum právněhistorických studií / Právnická fakulta UK (cuni.cz)

Vedoucí centra

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.; Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Zástupce vedoucího centra

doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.

Kontaktní adresa

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9
e-mail: nemecek@hiu.cas.cz

Spolupracovníci centra

doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.; Historický ústav AV ČR