Plán genderové rovnosti (Gender Equality Plan = GEP)

Historický ústav AV ČR (dále HÚ) je veřejnou výzkumnou institucí zaměřenou na výzkumu dějin od historických počátků českého státu (cca od 10 stol.) do současnosti.

HÚ se zavazuje, že bude usilovat o prosazení rovnosti a zajištění produktivního, podnětného a sociálního prostředí, v němž jsou plně respektována práva a důstojnost všech zaměstnanců. Zajištění rovných příležitostí pro všechny pracovníky instituce je nutným předpokladem pro dosažení tohoto cíle.

Vedení HÚ připravilo svůj první plán genderové rovnosti (GEP) v lednu 2022.

GEP je zacílen především na tyto oblasti:

  • Rovnováha mezi pracovním a osobním životem a organizační kultura
  • Genderová rovnováha ve vedení a rozhodování
  • Genderová rovnováha při přijímání nových pracovníků a pracovním postupu
  • Integrace genderového rozměru do výzkumu
  • Opatření proti genderovému násilí, včetně sexuálního obtěžování

Dokumenty:

Plán genderové rovnosti (GEP)

Strategie náboru a výběru zaměstnanců Historického ústavu AV ČR, v. v. i.