Komise pro historickou geografii

Aktivity komise

Komise pro historickou geografii vznikla v Historickém ústavu ČSAV v roce 1967, v ovzduší relativního uvolnění politického a veřejného života v Československu. Předmětem zájmu historických geografů v té době byl výzkum, založený především na důkladné analýze písemných a kartografických pramenů, současně však s přihlédnutím k relevantním výsledkům řady dalších disciplín, např. archeologie či toponomastiky. Platformou pro publikování výsledků historickogeografického a historickokartografického výzkumu se o rok později (1968) stalo periodikum Historická geografie.

Komise pro historickou geografii sleduje teoreticko-metodologické přístupy české historické geografie v evropském a světovém kontextu a základní historickogeografický a historickokartografický výzkum, především s tematikou změn české a středoevropské krajiny v mezinárodních, zejména středoevropských, souvislostech. Monitoruje a iniciuje interdisciplinátrní kooperaci odborníků, zabývajících se uvedenou tematikou, a to v oblasti základního i aplikovaného výzkumu. Podílí se na organizaci zahraničních i domácích historickogeografických a dalších souvisejících konferencí.
Více zde: https://www.historickageografie.cz/

Kontaktní adresa

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00  Praha 9

Předseda

PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc., Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha

Místopředseda

prof. RNDr. et Mgr. Peter Chrastina, Ph.D., Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Členové

PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D., Historický ústav, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D., Moravská zemská knihovna, Brno
prof. PhDr. František Musil, CSc., Historický ústav, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha