Badatelům i veřejnosti

Pracovníci Historického ústavu se významně podílejí na popularizaci historických věd a výsledků současných historických výzkumů. Pravidelně se účastní všech popularizačních akcích Akademie věd ČR, jako např. Dny otevřených dveří, Veletrh vědy, Týden vědy a techniky.

Výsledky své práce pravidelně prezentují zejména v pořadech veřejnoprávních médií. Podílejí se také na přípravě řady diskusních a vzdělávacích pořadů k aktuálním společenským tématům.

V dubnu roku 2020 byl spuštěn YouTube kanál Historického ústavu AV ČR, jehož cílem je přiblížit široké veřejnosti (učitelům, studentům i zájemcům o historii) aktuální vědecké výzkumy i ukázat některé projekty zpracovávané v Historickém ústavu. Videa jsou řazena do tří sérií (playlistů), a to: „Jak a proč v dějinách“, který je zaměřen na konkrétní události či osobnosti, „Historický ústav představuje“ prezentující možnosti vědeckého bádání a dílčí projekty, a „Přednášky a konference“ odkazující na uskutečněná zajímavá vědecká diskusní fóra.

Historický ústav spravuje také některé sbírkové fondy (jako např. mapovou sbírku či část pozůstalosti českého historika Augusta Sedláčka). Tyto fondy jsou postupně digitalizovány a zpracovávány pro širší užití odbornou veřejností. Další historické zdroje pro historickou odbornou práci jsou zpřístupňovány jako databáze. Jedná se zejména o výjimečnou Bibliografii dějin českých zemí.