Databáze dějin všedního dne (DDVD) je určena laickým badatelům, studentům, vědcům a všem příznivcům dějin každodennosti. Obsahuje stovky pramenů osobní povahy (korespondence, deníky, vzpomínky atd.). Cílem projektu je digitalizace jednotlivých ego dokumentů a jejich předběžné zpracování v podobě krátkého resumé a poskytnutí základních informací o každém textu. Prameny jsou dostupné online na webových stránkách https://ddvd.kpsys.cz/, případně na místě v badatelně knihovny Historického ústavu AV ČR.

Projekt Databáze dějin všedního dne (DDVD) je jedním z výstupů dlouhodobého mezinárodního vědeckovýzkumného projektu, na kterém se podílí Institut für Wirtschafts-und Sozialgeschichte der Universität Wien, Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Historický ústav Akademie věd České republiky. Počátky sbírky, která se stala základem pro databázi, sahají až do počátku 90. let a hlavní zásluhy na jejím vzniku měli socioložka Jana Losová i historik Milan Hlavačka. Dnes je sbírka institucionálně ukotvena v rámci Historického ústavu AV ČR, v. v. i., kde ji spravuje Vojtěch Kessler.

Nadále probíhá sbírková kampaň, která má za cíl rozšířit původní sbírku o nové texty. V případě zájmu o přispění do databáze je možné kontaktovat naše pracovníky na e-mailové adrese: ddvd@hiu.cas.cz.

Kontakt

Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D.
e-mail: ddvd@hiu.cas.cz

Pracovníci projektu

Jste studentem historie či příbuzného oboru? Zajímáte se o dějiny každodennosti? Chtěli byste se stát členem našeho týmu? Neváhejte a kontaktujte nás. Rádi poznáme nové lidi.

  prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
 Vedoucí Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin; zabývá se politickými, sociálními a hospodářskými dějiny českých zemí a habsburské monarchie 1740–1918, dějinami dopravy a dějinami samosprávy.

  PhDr. Vojtěch Kessler, Ph.D.
Vědecký pracovník Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin; zabývá se dějinami 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století; problematikou historické paměti, pomníkovou kulturou a otázkou kolektivních identit.

  Mgr. Veronika Kršková
Doktorandka Ústavu českých dějin FF UK v Praze; zabývá se dějinami všedního dne, rolí žen v politice a proměnou samosprávy po roce 1918. 

  RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.
Vědecký asistent Oddělení biobibliografických studií; zabývá se především biografickým studiem, dějinami českých přírodních věd (najmě geografie) a popularizací vědy. Občas loví na televizní obrazovce.

  Mgr. Bc. Lenka Křížová, Ph.D.
Postdoktorandka Oddělení biobibliografických studií a knihovny; zabývá se kulturními dějinami 2. poloviny dlouhého 19. století, historickou demografií, dějinami genderu a regionální historií středního Pojizeří.

  Mgr. Libor Denk
Doktorand Katedry historie FF UPOL; zaměřuje se na výzkum dějin podnikání a podnikatelstva, šlechtou v 19. a 20. století. Historik Horáckeho muzea.


  Mgr. David Smrček
Doktorand Universität Wien, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät a Ústavu českých dějin FF UK v Praze; zabývá se sociálními a politickými dějiny konce 19. století, česko-německými vztahy, nacionalismem a fenoménem politiky ulice

  Mgr. Jan Bouška
Doktorand Ústavu českých dějin FF UK v Praze; zabývá se politickými dějinami šlechtické společnosti druhé poloviny 19. století a dějinami smrti a smutku ve šlechtickém prostředí.

  Bc. Anežka Kubáčová
Diplomantka na Ústavu českých dějin FF UK v Praze; zabývá se židovskými dějinami na konci druhé světové války a dětstvím v období Protektorátu Čechy a Morava.

  Bc. Marek Melša
Diplomant Ústavu českých dějin FF UK v Praze; zabývá se dějinami meziválečného období ve středoevropském kontextu, problematikou odboje, kolaborace a každodennosti v protektorátu Čechy a Morava a dějinami československé diplomacie.

  Mgr. Barbora Dietrichová
Doktorandka Katedry historie FF UPOL, zabývá se dějinami 2. poloviny 19. století a 1. poloviny 20. století se zaměřením na výzkum obecní samosprávy a německé politiky v českých zemích.

  Bc. Tereza Pecková
Diplomantka Ústavu světových dějin FF UK v Praze; zabývá se středověkými dějinami se zaměřením na dějiny Skotska a christianizaci Britských ostrovů.

  Bc. Berenika Čejková
Studentka bakalářského oboru Dějin umění a absolventka bakalářského oboru Historie na FF UK v Praze, zabývá se českými dějinami 20. století, konkrétně každodenností a volnočasovými aktivitami mládeže a jejich vztahem k establishmentu.

  Bc. Jarmila Šebková
Diplomantka Ústavu světových dějin FF UK v Praze; zabývá se dějinami meziválečného období, dějinami mezinárodních vztahů a šlechtou ve 20. století.

  Vjačeslav Glazov
Student bakalářského dvouoborového programu Historie a Anglistika-amerikanistika na FF UK v Praze; zabývá se otázkami etnicity v SSSR a proměnami společnosti v období destalinizace.

  Anežka Lindaurová
Studentka bakalářského programu Filozofe – Historie na FF UK v Praze; zabývá se enviromentální etikou a gender history.