Databáze dějin všedního dne (DDVD) je určena laickým badatelům, studentům, vědcům a všem příznivcům dějin každodennosti. Obsahuje stovky pramenů osobní povahy (korespondence, deníky, vzpomínky atd.). Cílem projektu je digitalizace jednotlivých ego dokumentů a jejich předběžné zpracování v podobě krátkého resumé a poskytnutí základních informací o každém textu. Prameny jsou dostupné online na webových stránkách https://ddvd.kpsys.cz/, případně na místě v badatelně knihovny Historického ústavu AV ČR.

Projekt Databáze dějin všedního dne (DDVD) je jedním z výstupů dlouhodobého mezinárodního vědeckovýzkumného projektu, na kterém se podílí Institut für Wirtschafts-und Sozialgeschichte der Universität Wien, Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Historický ústav Akademie věd České republiky. Počátky sbírky, která se stala základem pro databázi, sahají až do počátku 90. let a hlavní zásluhy na jejím vzniku měli socioložka Jana Losová i historik Milan Hlavačka. Dnes je sbírka institucionálně ukotvena v rámci Historického ústavu AV ČR, v. v. i., kde ji spravuje Vojtěch Kessler.

Nadále probíhá sbírková kampaň, která má za cíl rozšířit původní sbírku o nové texty. V případě zájmu o přispění do databáze je možné kontaktovat naše pracovníky na e-mailové adrese: ddvd@hiu.cas.cz.

Kontakt

Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D.
e-mail: ddvd@hiu.cas.cz

Pracovníci projektu

Jste studentem historie či příbuzného oboru? Zajímáte se o dějiny každodennosti? Chtěli byste se stát členem našeho týmu? Neváhejte a kontaktujte nás. Rádi poznáme nové lidi.

  prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
 Vedoucí oddělení dějin 19. století; zabývá se politickými, sociálními a hospodářskými dějiny českých zemí a habsburské  monarchie 1740–1918; dějinami dopravy a dějinami samosprávy.


  Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D.
Vědecký pracovník oddělení dějin 19. století; zabývá se dějinami 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století; problematikou historické paměti, pomníkovou kulturou a otázkou kolektivních identit.


  Mgr. Veronika Kršková
Doktorandka Ústavu českých dějin FF UK v Praze; zabývá se dějinami všedního dne, rolí žen v politice a proměnou samosprávy po roce 1918. 


  Mgr. David Smrček
Doktorand Universität Wien, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät a Ústavu českých dějin FF UK v Praze; zabývá se sociálními a politickými dějiny konce 19. století, česko-německými vztahy, nacionalismem, a fenoménem politiky ulice


  Bc. Tereza Pecková
Diplomantka Ústavu světových dějin FF UK v Praze; zabývá se středověké dějinami se zaměřením na dějiny Skotska a christianizaci Britských ostrovů.


  Bc. Jarmila Šebková
Diplomantka Ústavu světových dějin FF UK v Praze; zabývá se dějinami meziválečného období, dějinami mezinárodních vztahů a šlechtou ve 20. století.


  Mgr. Jan Bouška
Doktorand Ústavu českých dějin FF UK v Praze; zabývá se politickými dějinami šlechtické společnosti druhé poloviny 19. století a dějinami smrti a smutku ve šlechtickém prostředí.


  Anežka Lindaurová
Studentka bakalářského programu Filozofe – Historie na FF UK v Praze; zabývá se enviromentální etikou a gender history.


  Vjačeslav Glazov
Student bakalářského dvouoborového programu Historie a Anglistika-amerikanistika na FF UK v Praze; zabývá se otázkami etnicity v SSSR a proměnami společnosti v období destalinizace.