Podání podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zásady pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde lze podat písemnou žádost o informace:

Mgr. Zdislava Kazmirowská
Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
tel.: +420 225 443 252, +420 286 887 513
e-mail: sekretariat@hiu.cas.cz

Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde se lze odvolat proti rozhodnutí o žádosti či návrhu:

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
statutární zástupkyně ředitele
Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
tel.: +420 286 892 533, +420 225 443 307
e-mail: dolezal@hiu.cas.cz

Mgr. Zdislava Kazmirowská
Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
tel.: +420 225 443 252, +420 286 887 513
e-mail: sekretariat@hiu.cas.cz


Lhůty, které je ze zákona nutné dodržovat:

 • do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované  informace a doplnění dalších povinných údajů podle § 14 zákona 106/1999 Sb.
 • nedostane-li kontaktní osoba Historického ústavu od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30 kalendářních dnů od podání žádosti 
 • žadatel je informován o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení,  nejpozději však ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti zákonem 
 • povinný subjekt poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů od podání žádosti 
 • lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou: 
  - vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných oborech, 
  - žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti, 
  - nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu, který má závažný zájem na předmětu žádosti 
 • o prodloužení základní lhůty a o důvodech, které k tomu vedly je žadatel informován do 15 kalendářních dnů 
 • lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.

Sazebník úhrad za poskytování informací