Vedení ústavu

Ředitel

prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
tel.: +420 225 443 252
e-mail: holy@hiu.cas.cz

Statutární zástupkyně ředitele

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
tel.: +420 286 892 533, +420 225 443 307
e-mail: dolezal@hiu.cas.cz

Zástupce ředitele pro vědeckou činnost

PhDr. Jan Zelenka, Ph.D.
tel.: +420 225 443 246
e-mail: zelenka@hiu.cas.cz

Vědecká tajemnice

PhDr. Michaela Žáková, Ph.D.
tel.: +420 225 443 244
e-mail: zakova@hiu.cas.cz

Projektová manažerka

Ing. Markéta Zelenková
tel.: +420 225 443 243
e-mail: zelenkova@hiu.cas.cz

Vedoucí nakladatelství Historický ústav a sekretariátu

Mgr. Bc. Barbora Kličková
tel.: +420 225 443 243
e-mail: klickova@hiu.cas.cz

Správce webových stránek a e-shopu

Mgr. Zuzana Vařáková
e-mail: web@hiu.cas.cz

Asistentka ředitele

Mgr. Zdislava Kazmirowská
tel.: +420 225 443 252
tel./fax: +420 286 887 513
e-mail: sekretariat@hiu.cas.cz

Pověřený řízením pobočky Brno

Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D.
tel.: +420 532 290 510
e-mail: vyskocil@brno.avcr.cz

Vedoucí sekretariátu pobočky Brno

Lenka Smolíková
tel.: +420 532 290 500
e-mail: sekretariat.hiu@brno.avcr.cz

Vedoucí detašovaného pracoviště České Budějovice

Mgr. Tomáš Sterneck, Ph.D.
tel.: +420 225 443 252
e-mail: sterneck@hiu.cas.cz

Ředitel Českého historického ústavu v Římě

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c.
tel.: +420 225 443 318
e-mail: panek@hiu.cas.cz

Tajemnice Českého historického ústavu v Římě

PhDr. Jiřina Jedináková
e-mail: jedinakova@kav.cas.cz