Český historický ústav v Římě

Ústav, znovuzaložený v roce 1993, navazuje na tradici a vědecký program Československého ústavu v Římě, který byl založen v letech 1921–1923 a působil až do záboru německou okupační mocí v roce 1939 a poté krátce v letech 1945–1948, kdy byl znovu zlikvidován totalitním režimem. Ústav je součástí Historického ústavu AV ČR. Od roku 1998 je členem prestižní mezinárodní organizace Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma.

Kontaktní adresa

Český historický ústav v Římě 
(Istituto Storico Ceco di Roma)
Via Concordia 1, 00 183 Roma, Italy

Ředitel

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.

Tajemnice komise Českého historického ústavu v Římě

PhDr. Jiřina Jedináková
e-mail: jedinakova@kav.cas.cz
tel.: +39 06 700 0645

Komise Českého historického ústavu v Římě

Český historický ústav v Římě vydává časopis Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma.

Stipendia

Ústav poskytuje badatelům historických, filologicko-, právně- a uměnovědněhistorických a archeologických oborů stipendia ve formě bezplatného ubytování a používání zařízení ústavu. Pobyty stipendistů schvaluje každoročně na základě podaných žádostí Komise Českého historického ústavu v Římě při předsednictvu Akademie věd České republiky. Zprávy o studovaných tématech jsou publikovány v periodické publikaci Bollettino dell´Istituto Storico Ceco di Roma a v ročence Annuario, kterou vydává Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma.

Termíny pro podávání žádostí

do 30. dubna 2024 – pro II. pololetí 2024

Žádost o stipendijní pobyt v Českém historickém ústavu v Římě – formulář
Zpráva ze stipendijního pobytu Českém historickém ústavu v Římě – formulář