Český historický ústav v Římě

Ústav, znovuzaložený v roce 1993, navazuje na tradici a vědecký program Československého ústavu v Římě, který byl založen v letech 1921–1923 a působil až do záboru německou okupační mocí v roce 1939 a poté krátce v letech 1945–1948, kdy byl znovu zlikvidován totalitním režimem. Ústav je součástí Historického ústavu AV ČR. Od roku 1998 je členem prestižní mezinárodní organizace Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma.

Kontaktní adresa

Český historický ústav v Římě 
(Istituto Storico Ceco di Roma)
Via Concordia 1, 00 183 Roma, Italy

ředitel: prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.
tajemnice komise Českého historického ústavu v Římě: PhDr. Jiřina Jedináková
e-mail: jedinakova@kav.cas.cz
tel.: +39 06 700 0645

Komise Českého historického ústavu v Římě

Upozornění

V důsledku pandemie působí ústav v přísně regulovaném režimu v souladu s legislativou Itálie a České republiky, a dále se zřetelem k přechodnému uzavírání a zpřístupňování archivů a knihoven v Římě a ve Vatikánu. Pokud je to možné, dle rozhodnutí Komise Českého historického ústavu v Římě vysílá schválené stipendisty k výzkumným pobytům.

Český historický ústav v Římě vydává časopis Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma.

Stipendia

Ústav poskytuje badatelům historických, filologicko-, právně- a uměnovědněhistorických a archeologických oborů stipendia ve formě bezplatného ubytování a používání zařízení ústavu. Pobyty stipendistů schvaluje každoročně na základě podaných žádostí Komise Českého historického ústavu v Římě při předsednictvu Akademie věd České republiky. Zprávy o studovaných tématech jsou publikovány v periodické publikaci Bollettino dell´Istituto Storico Ceco di Roma a v ročence Annuario, kterou vydává Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma.

Termíny pro podávání žádostí

do 30. října 2021 – pro I. pololetí 2022

Žádost o stipendijní pobyt v Českém historickém ústavu v Římě – formulář
Zpráva ze stipendijního pobytu Českém historickém ústavu v Římě – formulář

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací