Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma

ISSN 1214-9438

Bulletin Českého historického ústavu v Římě je jedním z periodik, jež vydávají ústavy Mezinárodní unie archeologických, historických a uměleckohistorických ústavů v Římě (Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma). Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma vydává Český historický ústav v Římě péčí Historického ústavu AV ČR od roku 2000 v návaznosti na Bollettino dell’Istituto Storico Cecoslovacco in Roma (1937, 1946). Bollettino vychází s dvouletou periodicitou v italštině. Přináší původní studie, založené na výzkumu v italských a vatikánských archivech a knihovnách (popřípadě na českých a jiných evropských pramenech k této tematice) v chronologickém rozpětí od středověku do 20. století. Má rozsáhlý recenzní oddíl, který hodnotí literaturu k dějinám vztahů mezi českými zeměmi a střední Evropou na jedné straně, a Itálií, Vatikánem a zvláště papežstvím na druhé straně. Rubrika zpráv podává mj. informace o činnosti ústavu a výsledcích výzkumů v italských a vatikánských archivech a knihovnách. Doplňkem Bollettina jsou dvě ediční řady Biblioteca dell’Istituto Storico Ceco di Roma, v níž od roku 2012 vycházejí monografie k této tematice, a Acta Romana Bohemica s komplementárními prameny a studiemi.
 

Kontaktní adresa

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00  Praha 9

Vedoucí redaktor

Výkonný redaktor

Technický redaktor

Ročníky

2022: svazek 13
2020: svazek 12
2018: svazek 11
2016: svazek 10
2014: svazek 9
2012: svazek 8