Centrum raně novověkých studií

Aktivity centra

Centrum raně novověkých studií vzniklo k 1. červnu 2004 jako společné pracoviště Historického ústavu AV ČR s Historickým ústavem Jihočeské univerzity a nalezlo útočiště v českobudějovickém univerzitním a akademickém kampusu. V roce 2021 se akademická část Centra raně novověkých studií přesídlila do nově založené pobočky (detašovaného pracoviště) Historického ústavu ve středu Českých Budějovic. Centrum raně novověkých studií se zaměřuje na zpřístupňování významných středověkých a raně novověkých písemných pramenů formou kritických edic. Dlouhodobou platformu vydavatelské práce garantované jeho akademickou částí je oddíl A ediční řady Prameny k českým dějinám 16.–18. století – Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.–XVIII. illustrantia, který nese název Veřejný život – Vita publica a je vyhrazen pro vydávání významných pramenných souborů, důležitých především v kontextu politických, církevních, právních a hospodářských dějin Českých zemí v 16.–18. století.

Kontaktní adresa

Historický ústav AV ČR, v. v. i., detašované pracoviště České Budějovice
Jeronýmova 1750/21
370 01 České Budějovice
e-mail: crns@hiu.cas.cz