Rada pracoviště

Předseda

doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., Historický ústav AV ČR
e-mail: nemecek@hiu.cas.cz

Místopředsedkyně

prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., Filozofická fakulta UJEP
e-mail: michaela.hruba@ujep.cz

Tajemník

PhDr. Jan Zelenka, Ph.D., Historický ústav AV ČR
e-mail: zelenka@hiu.cas.cz


Členové Rady

doc. Mgr. Roman Baron, Ph.D., Historický ústav AV ČR
e-mail: baron@hiu.cas.cz 

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., Historický ústav AV ČR
e-mail: dolezal@hiu.cas.cz

prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., Historický ústav AV ČR
e-mail: hlavacka@hiu.cas.cz

prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D., Historický ústav AV ČR
e-mail: holy@hiu.cas.cz

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., Právnická fakulta UK
e-mail: kuklik@prf.cuni.cz 

prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc., Historický ústav AV ČR
e-mail: mikulec@hiu.cas.cz

prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
e-mail: hana.patkova@ff.cuni.cz

PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc., Historický ústav AV ČR
e-mail: simunek@hiu.cas.cz

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Filozofická fakulta UPa / Univerzity Pardubice
e-mail: petr.vorel@upce.cz