Tuzemský projekt

Česko-německo-židovské soužití v Třešti 1939–1945. Nacistická diktatura ve vzpomínkovém prostoru maloměsta

Poskytovatel: AV ČR
| Trvání projektu: 2024–2025

V letech 1939–1946 bylo město Třešť podobně jako celé území protektorátu Čechy a Morava zasaženo nacionálně-socialistickou diktaturou. Turisticky atraktivní střed města může kromě mimořádných kulturních památek od renesance po 19. století přinést také připomínku temných okamžiků moderních evropských dějin. Česko-německo-židovské prostředí bylo zásadně ovlivněno druhou světovou válkou. Město Třešť ztratilo v uvedeném období desetinu obyvatel, kteří se buď stali obětí holocaustu, nebo byli zavražděni jako členové odboje nebo povstalci. Několik desítek obyvatel muselo město opustit po skončené válce, neboť byli německé národnosti. V letech 1945–1948 proběhly mimořádné lidové soudy, které se svým průběhem nesmazatelně zapsaly do dějin československé justice. Třešťský zámek, dnes Kongresové centrum AV ČR, se stal jak místem rozhodujícího střetu česko-německého soužití 7. a 8. května 1945 v Třešti, tak se přilehlý park stal dějištěm veřejných exekucí nacistických pachatelů a odsouzené spolupachatelky v roce 1946. Ještě na počátku 70. let proběhlo rozsáhlé vyšetřování třešťských událostí, které dodnes zůstávají nezhojenou ranou na duši maloměsta.

Příjemce

Historický ústav, v. v. i.

Spolupříjemce

město Třešť