Tuzemský projekt

Politika a podoby kolektivní identity Němců v Čechách (1848–1914)

Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2023–2025
| ID projektu: GA23-07227S

Projekt bude analyzovat a klasifikovat projevy kolektivního vědomí německého obyvatelstva v Čechách v letech 1848–1914. Bude sledovat proměny hierarchie jejich svazků s různými společenskými celky, vymezenými nacionálně (popřípadě etnicky, kulturně či jazykově), územně (stát, země, region, město), politicky (nacionalismus, liberalismus, socialismus), sociálně (buržoazie, rolnictvo, dělnická třída) či konfesně (katolíci, protestanti, židé). Těžiště bude spočívat v politických a intelektuálních dějinách. Hlavním výsledkem projektu bude monografie podávající komplexní obraz o podobách a proměnách kolektivního vědomí Němců v Čechách.

Příjemce

Historický ústav AV ČR, v. v. i.