PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.

vedoucí projektu Biografický slovník českých zemí
vědecký pracovník Oddělení biobibliografických studií a knihovna

Praha
+420 225 443 234

Odborné zaměření

české a slovenské dějiny po roce 1945 se zaměřením na období liberalizace komunistického režimu v šedesátých letech a nastupující normalizaci; biografický výzkum s důrazem na politické a intelektuální elity KSČ; česko-slovenské vztahy; vztahy politiky a kultury

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1997–2004: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie – Učitelství pro střední školy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Mocenský zvrat v Československu v dubnu 1969 – příčiny, průběh, domácí a zahraniční ohlasy

2005: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2004–2008: doktorské studium (Ph.D.), obor: České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Duben 1969: Anatomie jednoho mocenského zvratu / April 1969. An Anatomy of a Power Reverse

Zahraniční studia a stáže

2002–2003: Universität Leipzig 
2009–2010: Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied

Tuzemské granty

2009–2011: Politické a veřejné působení Gustáva Husáka v letech 1963–1970. Od rehabilitace k přijetí poučení z krizového vývoje / Political and public activities of Gustáv Husák between 1963–1970. From rehabilition to the adoption of the lessons from the crisic development, typ projektu: Postdoktorandský projekt, poskytovatel: GA ČR, reg. č. 409/09/P606, hlavní řešitel, nositel: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

2016–2018: Ladislav Novomeský mezi stalinismem a reformním komunismem. Básník v politice a veřejném životě (1945–1970) / Ladislav Novomeský between Stalinism and Reform Communism. A Poet in Politics and in the Public Life (1945–1970), typ projektu: Standardní projekt, poskytovatel: GAČR, reg. č. 16-02046S, hlavní řešitel, nositel: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Výuka

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Pracoviště Orální historie – Soudobé dějiny (od 2009)

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen vědecké rady Společnosti pro queer paměť, z. s. (od 2014)

Ocenění

2004: Cena Edvarda Beneše za diplomovou práci Mocenský zvrat v Československu v dubnu 1969 – příčiny, průběh, domácí a zahraniční ohlasy