Mgr. František Záruba, Ph.D.

postdoktorand Oddělení dějin středověku

Praha
+420 225 443 245

Odborné zaměření

kastellologie, středověké umění a architektura, kulturní dějiny

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2001–2008: magisterské studium (Mgr.), obor: Dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Hrady Václava IV. / Castles of Wenceslaus IV

2008–2013: doktorské studium (Ph.D.), obor: Dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Hradní kaple v Čechách / Medieval Castle Chapels in Bohemia

Zahraniční stáže a stipendia

2004–2005: Ludwig-Maximilians-Universität München, Leonhard Moll-Stiftung, zahraniční stáž

Tuzemské granty a významné projekty

2012‒2018: Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období / Cultural Codes and Their Transformations in the Hussite Period, poskytovatel: GA ČR, program: Projekty na podporu excelence v základním výzkumu, reg. č. P405/12/G148, člen týmu, příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., spolupříjemci: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.; Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy 

2013‒2017: Lesk a sláva českého království. Kořeny české státní a národní identity / Splendor and Glory of Kingdom of Bohemia. Roots of the Czech State and National Identity,
poskytovatel: MK ČR, program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), identifikační kód: DF13P01OVV017, člen týmu, příjemce: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Výuka

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav dějin křesťanského umění (2010–2015)

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

tajemník Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku (od 2018)