PhDr. Michaela Žáková, Ph.D.

postdoktorandka Oddělení dějin raného novověku

Praha
+420 225 443 244

Odborné zaměření

dějiny šlechtických elit 18. a 19. století, dějiny žen a gender history, dějiny filantropie, dějiny habsbursko-lotrinské dynastie, dějiny dámského automobilismu

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2008–2011: bakalářské studium (Bc.), obor: Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářská práce: Arcivévoda Leopold Ferdinand Toskánský / Archduke Leopold Ferdinand of Tuscany

2011–2013: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie, specializace Dějiny novověku se zaměřením na dějiny mezinárodních vztahů, Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, diplomová práce: Kauza Wölfling. Rezignace Leopolda Ferdinanda Toskánského na hodnost arcivévody a jeho život v postavení řadového občana / The Wölfling Case. Resignation of Leopold Ferdinand of Tuscany from the Archduke’s Position and His Life as an Ordinary Citizen

2013–2019: doktorské studium (Ph.D.), obor: Historie – Obecné dějiny, Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, disertační práce: Tereziánský ústav šlechtičen na Pražském hradě (školitel: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.) / Theresian Institute of Noblewomen at Prague Castle

2019: rigorózní řízení (PhDr.), Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Zahraniční stáže a stipendia

2016: Landesarchiv Steiermark, Štýrský Hradec, týdenní badatelský pobyt
2015: Tiroler Landesarchiv, Innsbruck, třítýdenní badatelský pobyt
2014: Universität Wien (program AKTION Česká republika – Rakousko), semestrální badatelský pobyt
2011–2012: Universität Wien (program Erasmus), dvousemestrální studijní a badatelský pobyt

Tuzemské granty a významné projekty

2015–2016: K úloze a významu filantropie ve šlechtickém prostředí. Nadace pro šlechtičny v habsburské monarchii / The Role and Importance of Philanthropy within Aristocracy. Foundations for Noblewomen in the Habsburg Monarchy, Vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, č. FF_VG_2015_056, hlavní řešitelka

2018‒2022: České století motorismu / Czech Century of Motorism, poskytovatel: MK ČR, program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), identifikační kód: DG18P02OVV051, členka týmu (2019), konsorcium příjemců, příjemce – koordinátor: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, příjemci: Národní technické muzeum, Technické muzeum v Brně

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací