Mgr. Bc. Zuzana Vařáková

správce webových stránek a e-shopu | doktorandka Oddělení dějin středověku

Praha
+420 225 443 247

Odborné zaměření

historická animal studies, středověké encyklopedie, přenos vědění, digital humanities

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2016–2019: bakalářské studium (Bc.), obor: Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářská práce: Vlk zatracený, obávaný a zesměšňovaný v české středověké společnosti / The damned, feared and ridiculed wolf in the Bohemian medieval society

2019–2022: magisterské studium (Mgr.), obor: České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Užitková zvířata ve středověku. Zdroj obživy, pomocník i vznešený symbol / Farm Animals in the Middle Ages. A Source of Livelihood, a Helper and a Noble Symbol

2019–2023: bakalářské studium (Bc.), obor: Anglistika-amerikanistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářská práce: Corpus based analysis of selected lexicon for horses, its collocations and adjectives in Middle and Early Modern English

2022–dosud: doktorské studium (Ph.D.), obor: Filozofie a dějiny přírodních věd, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Rané formování zoologického poznání v českých zemích v encyklopedické a s ní související literární tradici / Early formation of zoological knowledge in the Bohemian lands in the encyclopedic and related literary tradition

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

tajemnice Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku (od 2023)

Významná ocenění

2023: Mathesiova cena za bakalářskou práci Corpus based analysis of selected lexicon for horses, its collocations and adjectives in Middle and Early Modern English (Nadační fond Viléma Mathesia pro rozvoj anglo-amerických studií v Praze)