Mgr. Bc. Lenka Křížová (Procházková), Ph.D.

postdoktorandka Oddělení biobibliografických studií a knihovna

Praha
+420 225 443 234

Odborné zaměření

české kulturní dějiny 19. století, dějiny genderu, dějiny vystěhovalectví, regionální dějiny (Mladoboleslavsko, Mnichovohradišťsko, Turnovsko)

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2006–2011: magisterské studium (Mgr.), obor: Český jazyk a literatura – historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Mnichovo Hradiště 1866–1895. Každodenní život malého města ve druhé polovině 19. století / Mnichovo Hradiště 1866–1895. Daily life of the small town in the second half of 19th century

2011–2013: bakalářské studium (Bc.), obor: Prezentace a ochrana kulturního dědictví, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, bakalářská práce: Divadelní život v Mnichově Hradišti 1833–1918 / Theatrical life in Mnichovo Hradiště 1833–1918

2011–2019: doktorské studium (Ph.D.), studijní program: České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Podoby a proměny vztahů mužů a žen ve druhé polovině 19. století / Forms and changes of the relationship between man and women in the second half of the 19th century

Zahraniční stáže a stipendia

2010–2011: Universität Wien, program Erasmus

Tuzemské granty a významné projekty

2015–2016: Interdisciplinární otázky studia českého etnika v Chicagu v letech 1848–1918 / Interdisciplinary problems of the Czech ethnic group in Chicago in 1848–1918, specifický vysokoškolský výzkum, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, hlavní řešitelka

Výuka

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, volitelný předmět Informační zdroje a praktické dovednosti pro historiky (2014–2015)

Členství v redakčních radách

členka redakční rady Od Ještěda k Troskám
členka redakční rady Z Českého ráje a Podkrkonoší