doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.

vedoucí Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin 
vědecký pracovník Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin

Praha
+420 225 443 321

Odborné zaměření

sociální dějiny, historická paměť, dějiny meziválečného Československa, dějiny středovýchodní Evropy ve 20. století, historická sociologie

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1997–2003: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie – sociologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Společnosti státního socialismu. Pokus o historicko-sociologickou analýzu / Societies of State Socialism. An attempt of historical-sociological analysis

2003–2008: doktorské studium (Ph.D.), obor: Hospodářské a sociální dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. Historicko-sociologická analýza / Social status and everyday life of Prague workers in the interwar period. Historical-sociological analysis

2003–2008: doktorské studium (Ph.D.), obor: Sociologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Teorie světového systému Immanuela Wallersteina / Theory of the World System by Immanuel Wallerstein

Zahraniční stáže a stipendia

10/2001–7/2003: Universität Leipzig
1/2004–6/2004: University of New York
10/2010–10/2016: Imre Kertesz Kolleg. Friedrich Schiller Universität Jena, vědecký pracovník – postdoc

Mezinárodní granty a projekty

2010–2016: Umbrüche zur Moderne. POST-DOC Imre Kertesz Kolleg, Friedrich Schiller Universität Jena 

Tuzemské granty a významné projekty

2017–2018: Výročí 1918: Výzkumný modul ustavování státu a jeho aktéři, Ústav státu a práva, Akademie věd ČR

2020–2022: Středoevropské pohoří Krkonoše 1890–1950: modernita, turistika, nacionalismus / Central European Mountains Krkonoše 1890–1950: Modernity, Tourism, Nationalism, program: Standardní projekty, poskytovatel: GA ČR, reg. č. 20-19459S, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.;

Výuka

Katedra společenských věd, Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity (od 2018)

Členství v redakčních radách

člen redakční rady Sociologického časopisu (od 2017)
člen redakční rady Časopisu pro Kulturní dějiny-Kuděj (od 2008)

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen Masarykovy sociologické společnosti (od 2008)

Významná ocenění

2017: Mimořádný nadační příspěvek Nadace Jana Husa