PhDr. Maroš Timko, Ph.D.

postdoktorand Oddělení moderních transnacionálních a intelektuálních dějin

Praha

Odborné zaměření

dějiny Španělska ve 20. století, dějiny Latinské Ameriky v období studené války, československá zahraniční politika ve třetím světě, východní blok a Latinská Amerika po druhé světové válce, (i)mobilita a každodenní rezistence během studené války

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2011–2014: bakalářské studium (Bc.), obor: Historie – evropská studia, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářská práce: Luis Buñuel a Španielsko v tridsiatych rokoch / Luis Buñuel and Spain in the 1930s

2014–2017: magisterské studium (Mgr.), obor: Iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Španielska občianska vojna a Slovensko (1936–1939) / The Spanish Civil War and Slovakia (1936–1939)

2017–2022: doktorské studium (Ph.D.), obor: Iberoamerikanistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Czechoslovak-Spanish relations (1918–1977)

2023: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Zahraniční stáže a stipendia

1–6/2015: Universidade de Santiago de Compostela, Španělsko (Erasmus)
9/2016–2/2017: Universität Graz, Rakousko (Erasmus)
1–6/2019: Universidad Autónoma de Madrid, Španělsko (Erasmus)
10/2020–2/2021: Universität Hamburg, Německo (Hermann und Else Schnabel Stiftung)
3–6/2021: Universität Innsbruck, Rakousko (Erasmus)

Tuzemské granty a významné projekty

2014: Kríza (E)straperlo ako začiatok konca Druhej španielskej republiky? / (E)straperlo crisis as the beginning of the end of the Second Spanish Republic?, Filozofická fakulta UK, Vnitřní granty FF UK, i. č. 26910709, hlavní řešitel

2019: Od Gottwalda k Francovi. Český a slovenský povojnový exil vo frankistickom Španielsku / From Gottwald to Franco. Czech and Slovak post-war exile in Francoist Spain, Univerzita Karlova, Grantová agentura UK, i. č. 788119, hlavní řešitel

Výuka

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (2021)

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen Skupiny pro výzkum studené války, Univerzita Karlova (od 2019)
člen The Cold War Research Network (od 2022)

Významná ocenění

2017: Cena dr. Edvarda Beneše za nejlepší diplomovou práci v oboru historie (čestné uznání)
2017: Iberoamerická cena (čestné uznání poroty)