PhDr. Vojtěch Kessler, Ph.D.

zástupce vedoucího Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin
vědecký pracovník Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin

Praha
+420 225 443 342

Odborné zaměření

koncepce Místa paměti, otázka geneze a vývoje historické paměti, pomníková kultura; vojenské a sociální dějiny 2. poloviny 19. století a 1. poloviny 20. století; problematika německého etnika v českých zemích, otázka kolektivních identit

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2008–2011: magisterské studium (Mgr.), obor Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Místa paměti bitvy u Chlumce: pomníky, na které se „nezapomíná“ / The memory places of the battle of Kulm

2011–2015: doktorské studium (Ph.D.), obor: Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Válečné pomníky a historická paměť. K recepci sepulkrálně-militárních památek v českých zemích z válek mezi lety 1757–1914 / Military monuments and Historical Memory. Toward the reception of sepulchral-military monuments of Wars between 1757 and 1914 in the Czech Lands

Zahraniční stáže a stipendia

3–9/2018: Universität Wien, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte; Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníku
11/2019: Universität Wien, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte; Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníku
11/2022: Biblioteka Jagiellońska, Archiweum Narodowe Krakow; Mobilty plus PAN-20-01: Polish and Czech Memory cultures concerning the Great War

Tuzemské granty a významné projekty

2010–2015: Edvard Beneš, Němci a Německo / Edvard Beneš, Germans, Germany, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. P410/10/1273, člen týmu, příjemce: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

2013–2015: Památky německého turnerství v Čechách / Monuments of German Turnenschaft in Bohemia, poskytovatel: GA UK, č. 140213/2013, řešitel, příjemce: Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

2014–2016: Konstruování národní identity: Státní svátky za první Československé republiky, Constructing National Identity: State Holidays in the First Czechoslovak Republic, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 14-12289S, člen týmu, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, spolupříjemce: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

2017–2019: Místa paměti v procesu formování české společnosti v 19. a na počátku 20. století / The realms of memory in the shaping of modern Czech society in the 19th and in the early 20th century, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 17-11309S, člen týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Výuka

Metropolitní univerzita Praha (2017–)
Univerzita Karlova Praha, FFabula (2013–2019)
Univerzita Karlova Praha, Ústav českých dějin (2020–)
Univerzita Karlova Praha, Ústav bohemistických studií (2022–)
Univerzita Hradec Králové, Historický ústav (2022–)

Členství v redakčních radách

redaktor časopisu BELLUM 1866

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen Společnosti pro výzkum dějin vojenství (od 2019)
člen poroty Ceny Jaroslava Golla
člen poroty Terezínské medaile

Významná ocenění

2019: Cena Miroslava Ivanova (kategorie II. Díla autorů literatury faktu) za knihu Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu

2020: Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky, významné ocenění Akademie věd České republiky