Mgr. Ondřej Lee Stolička, Ph.D.

postdoktorand Oddělení dějin raného novověku

Praha
+420 225 443 248

Odborné zaměření

politické dějiny 17. a 18. století, císařští diplomaté na španělském královském dvoře (1648–1815), Řád zlatého rouna a středoevropská šlechta, koloniální a diplomatické strategie Braniborska-Pruska po roce 1648

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2010–2013: bakalářské studium (Bc.), obor: Historie, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, bakalářská práce: Slavnostní vjezd Amálie Vilemíny Brunšvicko-Lüneburské do Vídně roku 1699 / The Ceremonial Entry of Amalie Villemin Brunswick-Lüneburg to Vienna in 1699

2013–2015: navazující magisterské studium (Mgr.), obor: Historie, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, diplomová práce: Zásobování schwarzenberské domácnosti ve druhé polovině 17. století / The supplying of Schwarzenberg households in the second half of the 17th century

2015–2022: doktorské studium (Ph.D.), obor: Historia moderna, Filozofická fakulta univerzity Autónoma de Madrid, disertační práce: Brandenburg-Prussia between Madrid and Vienna: The failed diplomatic mission of Melchior von Ruck (1676–1680) / Braniborsko-Prusko mezi Madridem a Vídní: Neúspěšná diplomatická mise Melchiora von Rucka (1676–1680)

2020–dosud: doktorské studium (Ph.D.), obor: České dějiny, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, disertační práce: Císařská ambasáda v Madridu mezi Vestfálským mírem a Vídeňským kongresem / The Imperial Embassy in Madrid between the Peace of Westphalia and the Congress of Vienna 

Zahraniční stáže a stipendia

2–6/2013: Universität Wien, Erasmus (Vídeň, Rakousko)
2–6/2015: Universität Wien, Aktion (Vídeň, Rakousko) 
1–2/2016: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Stipendienprogramm (Berlín, Německo) 
5–8/2016: Universität Wien, Stipendien der Stipendienstiftung der Republik Österreich für Undergraduates (Vídeň, Rakousko) 
1–2/2018: Elon University (Elon, Severní Karolína, USA) 
6/2018: Universität Hamburg, Ministerio de Economía y Empresa (Hamburg, Německo) 
7/2018: Herzog August Bibliothek, 42. Internationalen Wolfenbütteler Sommerkurs (Wolfenbüttel, Německo)
12/2018–2/2019: Humboldt-Universität zu Berlin, Ministerio de Economía y Empresa (Berlín, Německo) 
6–8/2019: Johns Hopkins University, MSCA RISE (Baltimore, Maryland, USA)

Mezinárodní granty a projekty

2017–2020: Sociedad cortesana y redes diplomáticas: la proyección europea de la monarquía de España (1659–1725), HAR2015-67069-P, poskytovatel: Direccion General de Investigacion. Ministerio de Economia y Competitividad. Gobierno de España. 2016–2019, člen týmu, příjemce: Departamento de Historia Moderna UAM

2018–2019: La creación del estudiantado activo. Fase I: diseño, recogida de datos y feedback, poskytovatel: Proyecto implanta UAM, člen týmu

2019–2020: La creación del estudiantado activo. Las visitas de profesores como medio de aplicar y evaluar estrategias docentes para estimular la participación, poskytovatel: Proyecto implanta UAM, člen týmu

2019–2022: FAILURE: Reversing the Genealogies of Unsuccess, 16th–19th centuries, poskytovatel: H2020-Marie Sklodowska-Curie, RISE (Research and Innovation Staff Exchange). La financiación total por parte de la Unión Europea, člen týmu

2020–2023: Práctica de gobierno y cultura política: Europa y América en la monarquía de España, 1668–1725, PID2019-108822GB-I009, poskytovatel: Ministerio de Ciencia e Innovación, člen týmu, příjemce: Departamento de Historia Moderna UAM

Tuzemské granty a významné projekty

2021–2022: Císařská ambasáda v Madridu ve druhé polovině 17. století / The Imperial Embassy in Madrid in the Second Half of the Seventeenth Century, poskytovatel: GAJU, 2021 (112/2021/H), hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav FF JU

2022–2024: Spaßmacher: Laik a/nebo profesionál? Divadlo v prostředí české šlechty ve druhé polovině 17. století / Spaßmacher: Amateur and/or professional? Theater and the Czech nobility in the second half of the 17th century, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 22-26968S, člen týmu, příjemce: Institut umění – Divadelní ústav

Výuka

Filozofická fakulta, Universidad Autónoma de Madrid (2017–2019)