František Šístek, M.A., Ph.D.

zástupce vedoucího Oddělení moderních transnacionálních a intelektuálních dějin
vědecký pracovník Oddělení moderních transnacionálních a intelektuálních dějin

Praha
+420 225 443 323

Odborné zaměření

moderní dějiny a etnologie Balkánu (zejména prostoru bývalé Jugoslávie), nacionalismus, obrazy a stereotypy druhého, tradiční společnost, modernizace, instrumentalizace dějin v současnosti, narativy o kolektivní identitě, etnické konflikty, multikulturní soužití

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1997–1999: bakalářské studium (Bc.), obor: Mezinárodní teritoriální studia, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, bakalářská práce: Likvidace černohorského státu v roce 1918 / The Destruction of the Montenegrin State in 1918

2000–2001: magisterské studium (M.A.), obor: Modern History of Central Europe, Central European University, Budapest, diplomová práce: The Restoration of Montenegro in the Plans of the Montenegrin Political Representation in Exile (1916–1922)

2002–2007: doktorské studium (Ph.D.), obor: Sociální a kulturní antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, disertační práce: Naši bratři na jihu. Obraz Černé Hory a Černohorců v české společnosti, 1830–2006 / Our Brothers from the South. The Image of Montenegro and the Montenegrins in Czech Society, 1830–2006

Zahraniční stáže a stipendia

2008–2009: Junior Fellow, projekt Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900–1945, in East-central, Southeastern and Northern Europe, Centre for Advanced Study, Sofia
2009: Grant, projekt Religions and Values: Central and Eastern European Research Network (REVACERN), financován Evropskou komisí, koordinátor Katedra religionistiky, Univerzita v Szegedu
2019: Fakulta politických věd, Univerzita v Sarajevu, Erasmus+ teaching mobility

Tuzemské granty a významné projekty

2020–2022: Židé v Černé Hoře: od neviditelnosti k obci / The Jews of Montenegro: From Invisibility to a Community, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 20-02699S, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Výuka

Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Katedra ruských a východoevropských studií (od 2010)

Členství v redakčních radách

vedoucí redaktor časopisu Slovanský přehled

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen Matica crnogorska, Podgorica (od 2009)
člen International Association for Southeast European Anthropology (od 2018)
člen České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia (od 2019)

Významná ocenění

2008: Cena Miroslava Ivanova za literaturu faktu – v kategorii III – za dílo autora do 39 let, čestné uznání za knihu Černá Hora. Stručná historie států
2011: Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky, významné ocenění Akademie věd České republiky
2021: 65. ročník literární soutěže Federace židovských obcí Srbska pro rukopisy na židovské téma za rok 2021, II. cena (Bělehrad)