Oddělení dějin raného novověku

Zaměření oddělení

Oddělení se zabývá výzkumem politických, náboženských, kulturních, intelektuálních a vzdělanostních dějin 16.–18. století s hlavním zaměřením na země České koruny vnímané jako integrální součást habsburské monarchie a středoevropského prostoru. Mimo to jsou některé oblasti výzkumu orientovány na Itálii, Francii a USA. Oddělení rovněž zajišťuje vydávání časopisu Folia Historica Bohemica, jediného domácího specializovaného odborného periodika věnovaného dějinám raného novověku. Členové oddělení vyučují na řadě vysokoškolských pracovišť (FF, FSV a FHS UK v Praze, FF JČU v Českých Budějovicích, FF UPCE v Pardubicích, FF UJEP v Ústí nad Labem). Jejich cílem je rovněž popularizace výsledků základního výzkumu, zejména v České televizi a v Českém rozhlase, stejně jako ve formě přednášek pro širší veřejnost či univerzitu třetího věku.

Hlavní výzkumné projekty

 • Politická kultura, panovnická moc a šlechta
 • Církevní a náboženské dějiny českých zemí
 • Vzdělávání, kultury vědění a komunikace
 • Srovnávací dějiny měst 
 • Prameny k českým dějinám 16.–18. století (viz dále)

Ediční projekty oddělení

 • Historica Třeboň 1526–1547 
 • Consuetudines assistentiae Germaniae 
 • Acta Unitatis Fratrum 
 • Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628
 • Další edice ke kulturním a vzdělanostním dějinám raného novověku

Periodikum oddělení

 • Folia Historica Bohemica

Významné projekty

Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2020–2022
| ID projektu: GA20-10953S
Konfesní pluralita a knižní kultura v prostřední jednoty bratrské na počátku 17. století
Interdisciplinární projekt je zaměřen na výzkum vztahu jednoty bratrské a knižní kultury v prvních dvou desetiletích...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: AV ČR
| Trvání projektu: 2019–2023
| ID projektu: LQ300151901
Migrace a mobilita v pražské židovské obci na přechodu od středověku k ranému novověku
Projekt Lumina quaeruntur se soustředí na zmapování migračních procesů, které židovskou komunitu v Praze zasáhly...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2021–2023
| ID projektu: GA21-00227S
Basilejská univerzita a české země (1460–1630)
Projekt usiluje o systematický, dosud nerealizovaný výzkum vztahů mezi basilejskou univerzitou a českými zeměmi (1460–1630)....
Více

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací