Dr. Robert T. Tomczak

tajemník Centra pro dějiny vzdělanosti
vědecký pracovník Oddělení dějin raného novověku

Praha

Odborné zaměření

dějiny raného novověku se zaměřením na intelektuální a vzdělanostní dějiny a dějiny raně novověkých česko-polských vztahů

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2009–2014: magisterské studium (Mgr.), obor: Historické vědy, specializace: Dějiny raného novověku, Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polsko), diplomová práce: Studenci Rzeczypospolitej na Uniwersytecie praskim w XVII-XVIII wieku / Studenti z území polsko-litevské unie na pražské univerzitě v 17.–18. století

2014–2018: doktorské studium (Dr), obor: Historické vědy, specializace: Dějiny raného novověku, Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polsko), disertační práce: Kontakty edukacyjne Polaków z Uniwersytetami praskimi do końca XVIII wieku / Vzdělávací kontakty Poláků s pražskými univerzitami do konce 18. století

Zahraniční stáže a stipendia

2012–2013: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, studium historie (Erasmus Programme)

2015–2016: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, doktorandská stáž (prae-doc)

2019–2020: Universität Basel, postdoktorandské stipendium (post-doc) v rámci Bundes-Exzellenz-Stipendien

2022: Australian Catholic University (Melbourne), Gender and Women's History Research Centre, Institute for Humanities and Social Sciences, studijní pobyt

2022: Australian Research Council, Centre of Excellence for the History of Emotions, Virtual Research Fellow

2022: Bibliotheca Apostolica Vaticana, měsíční stáž v rámci Stipendium Lanckoroński Foundation

2022: Julius-Maximilians-Universität Würzburg, měsíční stáž v rámci Polnische Historische Mission

Mezinárodní granty a projekty

2015–2019: Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku / Social and cultural determinants of education in the Polish-Lithuanian Commonwealth from the 16th to the 18th century, poskytovatel: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, program: Rozwój 2.b, reg. č. 2bH 15 0122 83, člen týmu, příjemce: Polskie Towarzystwo Historyczne

2019–2023: Średniowieczne i wczesnonowożytne polonika w czeskich zbiorach naukowych / Medieval and early modern polonica in Czech archival collections, poskytovatel: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, program: Dziedzictwo Narodowe 2, reg. č. 11H 18 0181 86, člen týmu, příjemce: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2020: Polskie wczesnonowożytne sztambuchy (alba amicorum) w amerykańskich zbiorach naukowych / Polish early modern books of friendship (alba amicorum) in American scientific collections, poskytovatel: Narodowe Centrum Nauki, program: Miniatura 4, reg. č. 2020/04/X/HS3/00226, vedoucí projektu, příjemce: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2022–2026: Polskie królowe XV i XVI wieku jako żony i matki / Queens consort of Poland in the 15th and 16th centuries as wives and mothers, poskytovatel: Narodowe Centrum Nauki, program: OPUS 22, reg. č. 2021/43/B/HS3/01490, post-doc, příjemce: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2022–2027: Wielkopolskie księgi miejskie w okresie nowożytnym - edycje źródłowe / Municipal registers of Wielkopolska Province in the early modern period – source editions, poskytovatel: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, program: Dziedzictwo Narodowe 10, reg. č. NPRH/DN/SN/494829/2021/10, vedoucí projektu, příjemce: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Členství v redakčních radách

zástupce šéfredaktora East Central Europe, 476–1795 AD/CE (Book series, Brepols Publishers) 
tajemník redakční rady Historia Slavorum Occidentis 
člen redakční rady Kuděj – Časopis pro kulturní dějiny 

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen oborové rady Historické Fakulty (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2020–2024)
člen Sdružení polských historiků (Polskie Towarzystwo Historyczne)
člen Polsko-české vědecké společnosti (Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe)

Významná ocenění

2021: Stipendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej pro vynikající mladé vědce na začátku jejich kariery
2021: Cena profesora Czesława Majorka za nejlepší doktorskou práci v oboru dějin vzdělávání