Prof. Dr. Dr. Martin Rothkegel

vedoucí vědecký pracovník Oddělení dějin raného novověku

Praha
+420 225 443 248

Odborné zaměření

náboženské dějiny se zaměřením na „nonkonformní“ hnutí v Evropě v době pozdního středověku a raného novověku (15.–18. století), včetně jednoty bratrské, křtěnců, antitrinitářů, spiritualistů a anglických nonkonformistů

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1990–1996: studium řecké a latinské filologie, teologie a pedagogiky v Hamburku, Soluni, Vídni a v Praze

2001: Th. D., Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Vom Humanismus zum Sabbatarismus: Die Nikolsburger Täuferreformation, 1524–1535 / From Humanism to Sabbatarianism: The Anabaptist Reformation in Nikolsburg, 1524–1535 

2005: Dr. phil., Universität Hamburg, disertační práce: Die lateinische Korrepondenz des Olmützer Bischofs Stanislav Thurzó / The Latin Correpondence of Stanislav Thurzó, Bishop of Olomouc

2021: habilititační řízení (Dr. theol. habil.), Georg-August-Universität Göttingen, habilitační práce: Valentin Krautwald, Vorlesung über das Matthäusevangelium / Valentin Krautwald, A Lecture on the Gospel of Matthew

Mezinárodní granty a projekty

2001–2003: Katalog křtěneckých rukopisů 16.–17. stol. v evropských sbírkách (Katalog der hutterischen Handschriften und der Drucke aus hutterischem Besitz in Europa)

2003–2004: Edice křtěneckých dopisů a traktátů ze sborníku Burgerbibliothek Bern, Cod. 464

2005–2005: Edice korespondence hamburského filozofa a přírodovědce Joachima Jungia (1587–1657)

od 2009: Bibliotheca dissidentium. Répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles, vedoucí projektu

od 2011: Akta jednoty bratrské – regestová edice.  Česko-německá komise pro vydání Akt Jednoty bratrské (Acta Unitatis Fratrum – Regestenedition. Deutsch-tschechische Kommission für die Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum), člen týmu

Výuka

Theologische Hochschule Elstal (od 2007)

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen Historische Kommission für die Böhmischen Länder (od 2020)
člen Groupe de recherches sur les non-conformismes religieux des XVIe et XVIIe siècles et l’histoire des protestantismes (G.R.E.N.E.P.), Faculté de Théologie Protestante, Université de Strasbourg (od 2005)
člen Täuferaktenkommission des Vereins für Reformationsgeschichte (od 2005)

Významná ocenění

2006: Joachim-Jungius-Preis der Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften (Hamburg)