Český časopis historický

ISSN 0862-6111 (Print); 2570-9208 (On-line)

ČČH je recenzovaný odborný časopis vydávaný Historickým ústavem AV ČR. Od roku 1895, kdy začal vycházet, má ambici sehrávat koordinační úlohu v historických vědách v českých zemích. Časopis přináší vědecké poznatky ze všech hlavních oblastí historické vědy, ať už domácí či zahraniční. Je fórem pro mezioborová témata a teoretickou i metodologickou reflexi. Velký prostor je věnován přehledu nejnovější vědecké produkce formou recenzí a zpráv o literatuře. Časopis zprostředkovává zásadní informace o dění v historické obci. Setkávají se v něm různé přístupy a názory všech generací. 

Časopis je publikován v režimu open access a jeho obsah je bezplatně k dispozici. Vychází 4x ročně v tištěné a online podobě.

ČČH je indexován v mezinárodních databázích Scopus, ERIH PLUS, Recensio a EBSCO. Obsah čísel lze nalézt na stránkách H-Soz-u-Kult a abstrakty článků v databázi CEJSH.

Web Českého časopisu historického

Důležité odkazy:

Informace pro autorky a autory

Recenzní řízení

Citační pravidla

Publikační etika

Výzva k podávání návrhů tematických bloků/čísel  

Distribuci předplatitelům zajišťuje jménem vydavatele společnost SEND Předplatné, spol. s r.o. Předplatné lze objednat prostřednictvím webového formuláře www.send.cz/cch, telefonicky na číslech +420 225 985 225 a +420 777 333 370, e-mailem na adrese send@send.cz, písemně na adrese SEND Předplatné, Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 20 –Horní Počernice.

Jednotlivá čísla lze zakoupit přímo v Historickém ústavu AV ČR (Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 – Prosek; j.kozohorska@hiu.cas.cz) či prostřednictvím našeho e-shopu https://obchod.hiu.cas.cz/.

Kontaktní adresa

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00  Praha 9

tel.: +420 225 443 337
e-mail: cch@hiu.cas.cz

Vědecká rada

Václav Bůžek (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích), Eva Doležalová (Historický ústav AV ČR, Praha), Michaela Hrubá (Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem), Milan Hlavačka (Historický ústav AV ČR, Praha), Jiří Hutečka (Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové), Tomáš Knoz (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně), Kateřina Králová (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze), Jaroslav Pánek (Historický ústav AV ČR, Praha), Jiří Pešek (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze), Martin Pelc (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě), Anna Pumprová (Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě), Matěj Spurný (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha), Zdeňka Stoklásková (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně), Lucie Storchová (Filosofický ústav AV ČR, Praha), Drahomír Suchánek (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze), Petr Vorel (Fakulta filozofická Univerzity Pardubice)

Mezinárodní vědecká rada

Hugh L. Agnew (George Washington University), Joachim Bahlcke (Universität Stuttgart), Ewa Domańska (Uniwersytet Poznań/Stanford University), Katrin Keller (Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien), Ji-Hyun Lim (Sogang University, Seoul), Daniela Koleva (Sofia University), Piotr M. Majewski (Uniwersytet Warszawski), Susanne Rau (Universität Erfurt), Taku Shinohara (Tokyo University of Foreign Studies), Alain Soubigou (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Katalin Szende (CEU Budapest), Juraj Šedivý (Univerzita Komenského v Bratislave), Kimberly E. Zarecor (Iowa State University)