Oddělení biobibliografických studií a knihovna

Oddělení biobibliografických studií a knihovna je servisním pracovištěm, které poskytuje badatelské a studijní zázemí pro pracovníky Historického ústavu AV ČR i pro odbornou a širší veřejnost. Kromě knihovny, která disponuje jedním z nejbohatších a nejdéle systematicky budovaných fondů zaměřených na historii a jí příbuzné vědní obory, řeší dva hlavní výzkumné projekty. Bibliografie dějin Českých zemí (BDČZ) vytváří veřejně přístupné odborné databáze bohemikální literatury a poskytuje specializované rešeršní služby. Biografický slovník českých zemí (BSČZ) přináší informace o životě a díle osobností, jež utvářely duchovní i hmotný vývoj českých zemí v různých oborech činnosti od historického počátku existence českého státu. Databáze knihovny, BDČZ a BSČZ patří k základním informačním zdrojům pro historické vědy obecně a jsou dostupné na webových stránkách Historického ústavu AV ČR nebo na samostatných stránkách projektů.

Bibliografie dějin Českých zemí

Biografický slovník českých zemí

Knihovna

Významné projekty

Tuzemský projekt
| Poskytovatel: MŠMT ČR
| Trvání projektu: 2023–2026
| ID projektu: LM2023062
Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy
Tato výzkumná infrastruktura si klade za cíl zpřístupnit digitalizované zdroje z předních národních kulturních,...
Více