doc. PhDr. Martin Kučera, CSc.

vědecký pracovník Oddělení biobibliografických studií a knihovna

Praha
+420 225 443 234

Odborné zaměření

dějiny kultury a politiky 19. a 20. století

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1980–1986: vysokoškolské studium (= PhDr.), obor: Historie – filosofie – čeština – dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Názorová reakce představitelů české tvůrčí inteligence na vypuknutí první světové války / Opinion response of representatives of Czech creative intelligence to the outbreak of the Great War

1986–1990: interní vědecká aspirantura (CSc. = Ph.D.), Ústav československých a světových dějin Československé akademie věd (nyní Historický ústav Akademie věd České republiky), disertační práce: Pokrokářské hnutí, jeho programy, organizace a rozklad. Od konce 80. let 19. století do květnových voleb 1907 / The progressive movement, its programs, development and desintegration. From the 1890´s to the May 1907 elections

1994: habilitační řízení (doc.), obor: České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, habilitační práce: Josef Pekař a Velká válka / Josef Pekař and Great War

Výuka

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra českých dějin (1989–2002)