RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.

vědecký asistent Oddělení biografických studií

Praha
+420 225 443 234

Odborné zaměření

biograficko-lexikální výzkum; dějiny české vědy, zejména geografie, studium života a díla českých cestovatelů; historická geografie

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1994–1999: magisterské studium (Mgr.), obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy geografie – historie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Historická geografie raně středověkých Čech

2010: rigorózní řízení (RNDr.), obor: Politická a regionální geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy; rigorózní práce: Geografové v českých zemích 1800–1945 (biografický slovník) / Geographers in the Czech lands 1800–1945 (Biographic Dictionary)

2008–2014: doktorské studium (Ph.D.), obor: České a československé dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, disertační práce: Jiří Viktor Daneš – vědec a diplomat / Jiří Viktor Daneš – Scientist and Diplomat

Zahraniční stáže a stipendia

2000: Freie Universität, Berlin, Zentrum für Vergleichende Geschichte, Sommerkurs

Tuzemské granty a významné projekty

2016–2018: Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze, 1920–1939 / Faculty of Science, German University in Prague, 1920–1939, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 16-03442S, člen týmu, příjemce: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Výuka

Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (od 2004)
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (od 2003)

Členství v redakčních radách

člen redakční rady časopisu Geografické rozhledy
člen redakční rady časopisu Acta onomastica

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen Onomastické komise při Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky (od 2005)
člen Názvoslovné komise při Českém úřadě zeměměřickém a katastrálním (od 2019)

Významná ocenění

2019: Chlumecká literární cena Jaroslava Golla

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací