Slovanský přehled

ISSN 0037-6922 (Print); 2788-3248 (On-line)

Slovanský přehled je ústředním historickým časopisem vydávaným v České republice se zaměřením na dějiny národů střední, východní a jihovýchodní Evropy. Byl založen již v říjnu 1898. Zprvu přinášel široké spektrum aktuálních informací o politickém a kulturním dění ve slovanském světě. Od 60. let 20. století je vědeckým historickým časopisem, od počátku 90. let pak periodikem důsledně recenzovaným. Vedle analytických odborných studií a článků otiskuje materiálové (pramenné) texty, odborné diskuse, recenze, zprávy, přehledy o domácí i zahraniční historiografické produkci a také důležité informace z vědeckého života. Snahou Slovanského přehledu je prezentovat historický vývoj českého národa a dalších zemí zkoumaného areálu v širokých mezinárodněpolitických a kulturních souvislostech a zároveň být platformou, na níž by se mohli setkávat a vyměňovat si názory historici různých generací i metodologických přístupů. Časopis je otevřen badatelům z České republiky i ze zahraničí. Publikuje příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Slovanský přehled vychází v současné době dvakrát ročně. Od roku 2009 jsou abstrakty studií a článků Slovanského přehledu uveřejňovány v databázi The Central European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH). Časopis je také registrován mezi mezinárodně uznávanými vědeckými periodiky databáze European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS), a to jako časopis kategorie INT2 (intenational publications with significant visibility and influence in the various research domains in diferend countries), a v rámci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice. Slovanský přehled je rovněž zařazen do oborové databáze EBSCO Historical Abstracts with Full Text a do odborné databáze mezinárodních recenzovaných časopisů Scopus.

Recenze a anotace uveřejněné v časopisu Slovanský přehled jsou od ročníku 2017 volně přístupné on-line na stránkách portálu Recensio.

Distribuci předplatitelům zajišťuje jménem vydavatele společnost SEND Předplatné, spol. s r.o. Předplatné lze objednat prostřednictvím webového formuláře, telefonicky na číslech +420 225 985 225 a +420 777 333 370, e-mailem na adrese send@send.cz, písemně na adrese SEND Předplatné, Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9.

Publikační etika časopisu Slovanský přehled vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE).

Pokyny pro autory

Návod k psaní zpráv a recenzí pro Slovanský přehled

Facebook

academia edu

Humanities – Sozial und Kulturgeschichte (H-Soz-u-Kult)
 

Kontaktní adresa

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00  Praha 9
tel.: +420 532 290 509
e-mail: slovanskyprehled@hiu.cas.cz

Vedoucí redaktor

Zástupce vedoucího redaktora

Výkonná redaktorka

Redakční rada

Lukáš Babka (Slovanská knihovna), Roman Baron (Historický ústav AV ČR), Juraj Benko (Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava), Adrian Brisku (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy), Jiří Friedl (Historický ústav AV ČR), Vladimír Goněc (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity), Ľubica Harbuľová (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity), Zora Hesová (Filozofický ústav AV ČR), Ladislav Hladký (Historický ústav AV ČR), Martin Holý (Historický ústav AV ČR), Eva Irmanová (Historický ústav AV ČR), Petr Kaleta (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Miroslav Kouba (Fakulta filozofická Univerzity Pardubice), Kateřina Králová (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy), Jan Němeček (Historický ústav AV ČR), Jan Pelikán (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Marek Příhoda (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Přemysl Rosůlek (Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni), Petr Stehlík (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity), Michal Šmigeľ (Univerzita Mateja Bela), Václav Štěpánek (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity), Radomír Vlček (Historický ústav AV ČR), Emil Voráček (Historický ústav AV ČR), Zbyněk Vydra (Fakulta filozofická Univerzity Pardubice), Jiří Vykoukal (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy)

Mezinárodní vědecká rada

Maria Alina Asavei (Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova), Ivo Goldstein (Faculty of Philosophy, University of Zagreb), Marc L. Greenberg (University of Kansas, Lawrence), Catherine Horel (Centre national de la recherche scientifique; Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Božidar Jezernik (Faculty of Arts, University of Ljubljana), Olena Palko (Birkbeck College, University of London), Piotr M. Majewski (Institute of History, University of Warsaw), Miloš Řezník (Deutsches Historisches Institut Warschau, Warsaw), Jelena P. Serapionova (Institute of Slavic Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow), Tamara Scheer (Institute for East European History, University of Vienna; Pontifical Institute Santa Maria dell' Anima, Rome), Dubravka Stojanović (Faculty of Philosophy, University of Belgrade), Andrew B. Wachtel (American Academy of Arts and Sciences)