Mgr. Jana Škerlová (Hrabcová), Ph.D.

postdoktorandka Oddělení moderních transnacionálních a intelektuálních dějin (rodičovská dovolená)

Brno
+420 532 290 510

Odborné zaměření

česko-jihoslovanské a středoevropsko-balkánské vztahy; dějiny Balkánu 19.–20. století; moderní politické dějiny středoevropského prostoru

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2003–2006: bakalářské studium (Bc.), obor: Historie – balkanistika, Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, bakalářská práce: Československo-chorvatské vztahy 1918–1938 / Czechoslovak-Croatian Relations 1918–1938

2006–2009: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie (specializace dějiny mezinárodních vztahů a evropská studia) – chorvatský jazyk a literatura, obor: Učitelství dějepisu pro střední školy, Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, diplomová práce: Chorvatsko na cestě do Evropské unie / Croatia on the way towards the European Union

2009–2015: doktorské studium (Ph.D.), obor: Historie – obecné dějiny, Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, disertační práce: Věrnost za věrnost? Československo-jugoslávské politické vztahy v letech 1929–1934: Přání, rozpory, realita / Fidelity for Fidelity? Czechoslovak-Yugoslav Political Relations 1929–1934: Wishes, Variances, Reality

Zahraniční stáže a stipendia

2–3/2008: University of Zagreb, Croatia, freemover
10/2005–1/2006: University of Zagreb, Croatia, Faculty of Arts, Department of Croatian Language and Literature

Tuzemské granty a významné projekty

2010 – řešitelka Grantu děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

2012–2014: T. G. Masaryk a Slované / T. G. Masaryk and Slavs, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, identifikační kód: GAP410/12/1136, členka týmu, příjemce: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., spolupříjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Výuka

Centrum zahraničních studií Masarykovy univerzity (2014–2017)
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (2016–2017)

Členství v redakčních radách

výkonná redaktorka časopisu Slovanský přehled

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

členka spolku Historia Europeana, z. s. (od 2012)
místopředsedkyně spolku Historia Europeana, z. s. (2013–2019)