EN CZ

Nové projekty Historického ústavu AV ČR

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., získal v letošní veřejné soutěži Programu NAKI III Ministerstva kultury ČR (programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity) v pozici hlavního řešitele a spoluřešitelů projekty:

V letošní grantové soutěži Grantové agentury České republiky dále získal v pozici hlavního řešitele následující projekty:

Kolegyním a kolegům srdečně gratulujeme a těšíme se na výsledky projektů.

Publikováno
19. 12. 2022