EN CZ

Návštěva studentů z Univerzity Wroclaw v Historickém ústavu AV ČR

Dne 27. května 2024 navštívili polští studenti magisterského programu Public history pod vedením doc. Barbary Techmańske náš ústav. Vědečtí pracovníci doc. Stanislav Holubec a dr. Michal Vokurka pro ně uspořádali seminář na téma komparace dějin Prahy a Vratislavi a doc. Roman Baron je seznámil s česko-polskými kontakty v dějepisectví

Publikováno
4. 6. 2024