doc. Mgr. Roman Baron, Ph.D.

vědecký pracovník Oddělení moderních transnacionálních a intelektuálních dějin

Praha
+420 225 443 342

Odborné zaměření

česko-polské vztahy v moderních dějinách

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1988–1993: magisterské studium (Mgr.), Jagellonská univerzita v Krakově, obor: Historie, diplomová práce: Plany polsko-czechosłowackiej konfederacji w latach II wojny światowej (1939–1942) / Plány utvoření polsko-československé konfederace v letech druhé světové války (1939–1942) / Plans of Polish-Czechoslovak Confederation during World War II (1939–1942)

1997–2001: doktorské studium (Ph.D.), Opolská univerzita, obor: Historie, disertační práce: Działalność Towarzystwa Szkoły Ludowej w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim (1894–1919) / Společensko-výchovná a osvětová činnost spolku Towarzystwo Szkoły Ludowej (Spolek národní školy) v Ostravsko-karvinském revíru (1894–1919) / Social and Educational Activities of Towarzystwo Szkoły Ludowej in Ostrava-Karviná Coal Basin (1894–1919)

2020–2021: habilitační řízení (doc.), obor: České a československé dějiny, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, habilitační práce: Misja życia. Praski polonista Marian Szyjkowski (1883–1952) a idea polsko-czeskiego zbliżenia na polu kultury / A Life Mission. The Prague Polonist Marian Szyjkowski (1883–1952) and the Idea of Czech-Polish Affiliation in the Area of Culture

Zahraniční stáže a stipendia

2003: východní letní škola Varšavské univerzity (East European Summer School of the University of Warsaw)
2005: měsíční studijní pobyt v Krakově (Queen Jadwiga Fund of the Jagielonian University in Cracow) 
2014: měsíční studijní pobyt v Polsku (Scholarschip of the Polish History Museum)

Mezinárodní granty a projekty

2013: Česká polonistická studia v evropském kontextu, projekt Česko-polského fóra při Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, vedoucí řešitelského týmu

2014: Česká polonistická studia v evropském kontextu II, projekt Česko-polského fóra při Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, vedoucí řešitelského týmu

Tuzemské granty a významné projekty

2016: I. kongres polských bohemistických studií, člen organizačního komitétu periodických kongresů

2019: I. kongres českých polonistických studií, 2. místopředseda organizačního komitétu periodických kongresů

2019–2021: Česká univerzitní polonistika do roku 1939 / Czech University Polish Studies before 1939, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, identifikační kód: GA19-09017S, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i., spolupříjemci: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

Výuka

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (od 2015)

Členství v redakčních radách

člen redakční rady časopisu Slovanský přehled
člen redakční rady Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
člen redakční rady Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal
člen mezinárodní redakční rady Dzieje Najnowsze
člen mezinárodní vědecké rady Prace Historyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
zástupce redaktora a člen redakční rady Historia Slavorum Occidentis

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

člen Programové rady Česko-polského fóra při Ministerstvu zahraničních věcí České republiky (od 2009)
člen výboru a český koordinátor Polsko-české vědecké společnosti (od 2008)
člen výboru Sdružení historiků České republiky (od 2012)
člen Českého národního komitétu historiků (od 2016)
člen oborové rady Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (od 2016)
člen zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (od 2016)
člen zkušební komise Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (od 2010)

Významná ocenění

2019: Bene Merito – čestná medaile Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky