Kristina Pisánská a její město dam

přednáška, Pro veřejnost i odborníky
6. 2. 2024
Jednací sál Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9

Přednáška se pro nemoc referentky ruší.

Přednášku "Kristina Pisánská a její město dam" Mgr. Věry Soukupové, Ph.D., z Ústavu pro českou literaturu AV ČR pořádá Výzkumné centrum Dvory a rezidence, Historický ústav AV ČR, v. v. i. Přednáška se bude konat 6. 2. 2024 od 13:00 v jednacím sále Historického ústavu AV ČR (Prosecká 809/76, Praha 9) a prostřednictvím platformy Zoom.

Pozvánka

V roce 1405 dokončila Kristina Pisánská Knihu o městě dam. Navázala v ní na kritiku mizogynních postojů soudobé společnosti, kterou během několika předchozích let formulovala v listech předním francouzským humanistům a nakonec zveřejnila v souborném vydání této vícestranné korespondence. Svou knihu na obranu žen, jež byla určena jak ženskému, tak mužskému čtenářstvu, koncipovala jako soubor argumentů podložených historickými důkazy, jež mají doložit vynikající kvality žen, ať intelektuální, fyzické či morální. Přednáška se zaměří na prameny, z nichž Kristina vycházela, a na základní strategie jejich adaptace pro potřeby nového textu. Zohledněny budou rovněž otázky spjaté s dochovanými rukopisy Knihy o městě dam a jejich čtenáři. A konečně se bude věnovat i nevyhovujícímu edičnímu zpřístupnění textu a s ním souvisejícím úskalím překladu do češtiny, který byl publikován v roce 2018.

Organizace DaR: doc. PhDr. Dana Dvořáčková-Malá, Ph.D. (dvorackova@hiu.cas.cz)

Link pro Zoom: Mgr. Bc. Zuzana Vařáková (varakova@hiu.cas.cz)

Všechny události
přednáška, Pro veřejnost i odborníky
6. 2. 2024
Jednací sál Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9