EN CZ

Přednáškový cyklus "České dějiny v centru evropských událostí"

Přednáškový cyklus České dějiny v centru evropských událostí byl připraven Městskou knihovnou v Praze a Historickým ústavem Akademie věd České republiky. Klade si za cíl ukázat některé historické události z českých dějin v širších souvislostech, a to zejména v těch případech, kdy dění v českých zemích ovlivňovalo evropský historický vývoj. Cíleně jsou přitom vybrána témata méně otřelá nebo opomíjená. Chronologicky zahrnují historické období od středověku po moderní dějiny. Přednášejícími jsou odborníci z Historického ústavu AV ČR. 

Přednáškový cyklus se koná u příležitosti českého předsednictví v Radě EU.

Přednášky se konají v Ústřední knihovně Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí 1/98, Praha 1, v termínech 12. 10., 18. 10., 2. 11., 10. 11., 15. 11. a 22. 11. vždy od 17:30. Vstup je zdarma.

Přednášky:

12. 10. 2022
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., DSc.
Čeští kardinálové a Evropa

Více v událostech a na stránkách Městské knihovny v Praze

18. 10. 2022
PhDr. Jan Květina, Ph.D.
Demokracie bez demokratů: Meziválečné autoritářské režimy ve střední Evropě

Více v událostech a na stránkách Městské knihovny v Praze

2. 11. 2022
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Jan Hus – planoucí osa českých a evropských dějin

Více na stránkách Městské knihovny v Praze

10. 11. 2022
Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
Třetí král Čechů – Přemysl Otakar I.

Více na stránkách Městské knihovny v Praze

15. 11. 2022
PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.
České královské korunovace v pobělohorské době

Více na stránkách Městské knihovny v Praze

22. 11. 2022
Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
České země a (ne)stabilita jejich historických hranic

Více na stránkách Městské knihovny v Praze

Publikováno
16. 9. 2022